Назад

БТПП и ИСК при УНСС подписаха споразумение за сътрудничествоПредседателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов и директорът на Института за следдипломна квалификация към УНСС проф. Живко Драганов подписаха споразумение за сътрудничество в образователната сфера.

Настоящото споразумение е в отговор на нарастващата необходимост от синхронизиране на образователните изисквания и потребностите на бизнеса от подготвени кадри. То ще работи още за осигуряване на адекватно обучение, даващо възможности за последваща професионална реализация на обучаемите в предприятията, на фона на все по-изострящата се криза за квалифицирани кадри.

Подобни съвместни действия между образователни институции и бизнес организации са наложителни, за да бъде постигнато още по-ефективно свързване на университетското образование с реалните нужди на икономиката.

Симеонов заяви, че споразумението е поредна стъпка от усилията на БТПП в посока на развитие на партньорството между образователната система и бизнеса за надграждане конкурентоспособността на българската икономика.

БТПП, в качеството на партньор на УНСС, може да окаже съдействие на компании, които проявяват интерес към специфични обучения или програми за своите служители, за адаптирането на обученията към специфичните нужди на фирмите.

За повече информация се свържете с Маргарита Дамянова, директор на „БТПП-ЦПОПФКО“ ЕООД, e-mail: M.Damyanova@bcci.bg, тел.: 02 8117 477, 02/ 988 02 32

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС има повече от 50-годишна история. Основан е през 1969 г.

През 2001 г. Институтът става първата образователна институция, която разработва система за управление на качеството, сертифицираща по стандарт ISO 9001:2000. Днес тя обхваща не само следдипломното обучение, но и консултирането и управлението на проекти.

През 2005 г. към него е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ и център за професионално обучение с лиценз по 17 професии.

Към днешна дата броят на лекторите в Института е 280, като близо две трети от тях преподават в УНСС.