Назад

Агенция по заетостта: Увеличава се броят на започналите работа през ноември


Започналите работа безработни лица през ноември са 14 479, сочи административната статистика на Агенция по заетостта, като се отчита 10% ръст спрямо октомври.  Най-голям е делът на устроените на пазара на труда в преработващата промишленост – 18,2%, следват държавното управление – със 17,6%, търговията – с 12.0%, хотелиерството и ресторантьорството – с 5,7% и др. Високият дял на започналите работа безработни в държавното управление се дължи на включените повече от 3 000 лица в аварийни дейности за преодоляване на последствията от бедствията, сполетели страната през октомври.

През месеца работа с подкрепата на бюрата по труда намериха и 254 пенсионери, учащи и заети. В страни от Европейския съюз работа започнаха 1 128 безработни с посредничеството на бюрата по труда или това са 8,9% от всички преходи в заетост през месеца.

3 408 безработни от рисковите групи намериха своята трудова реализация чрез субсидирани работни места – 3 262 по програми и мерки за заетост и 146 – по схеми на Програма „Развитие на човешките ресурси” 2020-2027. 9 834 безработни и заети са включени в различни обучения, а 3 610 души са завършили започнатото през предходни месеци обучение, като са придобили нова професия или ключова компетентност.

Равнището на регистрираната безработица в страната през ноември се задържа на 5.5%[1] – без значим ход спрямо месец октомври. Броят на регистрираните безработни лица в края на месеца е общо 156 657, като повишението спрямо миналия месец е само с 841 лица.

Регистрирани са нови 24 461 безработни лица в бюрата по труда през месец ноември. Те са с 3 815 по-малко от предходния месец и със 717 повече спрямо регистрираните през ноември 2022 г. През месеца бяха проведени 84 информационни срещи, трудови борси и кариерни форуми в рамките на националната информационна кампания на институцията „Да работиш (е) яко!“. Близо 10 000 търсещи работа лица взеха участие в тях, а броят на заявените работни места надхвърли 3 800.

Други 462 души от групите на търсещите работа заети, учащите и пенсионерите също се регистрираха в бюрата по труда през месеца. При тази група обаче се наблюдава намаление спрямо предходния месец с 6.9% на търсенето на услугите на Агенцията. В резултат от работата на ромските и младежките медиатори, както и на трудовите посредници в бюрата по труда, през месеца са активирани общо 4 171 неактивни на пазара на труда лица.

В бюрата по труда през месеца представителите на първичния пазар заявиха 7 582 свободни работни места при 10 529 през октомври 2023 г. В реалната икономика най-много са свободните работни места в сферата на преработващата промишленост (24.3%), държавното управление (13.2%) търговията (13.1%), образованието (12.0%), следват административните и спомагателните дейности (6.6%), хотелиерството и ресторантьорството (6.1%).

Най-търсените от бизнеса професии през ноември са: персонал, полагащ грижи за хората; продавачи; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, зает в сферата на персоналните услуги; стопански и административни специалисти; преподаватели; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; чистачи и помощници; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии и др.