Назад

B-Resilient финансиране за оптимално използване на биомаса от МСП в хранителния сектор


Проектът B-Resilient и отворената покана за финансиране Acceleration lump sums е насочен към МСП от хранително-вкусовата промишленост – производители и преработваели на храни, които възнамеряват да оптимизират използването на биомаса чрез цифрови и устойчиви инструментални решения.

Проектът ще се съсредоточи върху максималното използване на наличните суровини и последващото валоризиране на страничните им потоци в иновативни съставки на биологична основа. B-Resilient е изграден върху концепцията за нулеви отпадъци и кръгови процеси като подобрява конкурентоспособността на МСП в хранително-вкусовата промишленост от гледна точка на екологичната устойчивост.

Крайният срок за кандидатстване е 01 февруари 2024 г до 17:00 ч (централноевропейско време).

Еднократната финансова помощ е разделена на 3 вида финансова подкрепа:

а) Еднократна сума за План за осигуряване на непрекъснатост на дейността (BCP): създаване на план за осигуряване на непрекъснатост на дейността в критична(и) точка(и), фокусиран върху производствената верига на стойността. Максимално финансиране за МСП: 17 000 евро.

б) Еднократна сума Иновация (INO): за внедряване на нов процес, нов продукт. Максимално финансиране за МСП: 27 000 евро.

в) Еднократна сума за Интернационализация (INT): за участие в изложение или доклад за предприетите действия в подкрепа на международното развитие в трети страни, определени от B-Resilient. Максимално финансиране за МСП: 7 500 евро

Критерии за допустимост:

Пълна информация за отворената покана

B-Resilient: Изграждане на устойчивост на биомасата на МСП, произвеждащи и преработващи храни, чрез зелени и цифровизирани вериги за създаване на стойност е проект на Евроклъстер и е с финансиране от ЕС.

Източник: Клъстер Мехатроника и Автоматизация