Назад

ЕС и Чили подписват модерни и амбициозни търговски и политически споразумения


На 13 декември ЕС и Чили подписаха усъвършенствано рамково споразумение и временно търговско споразумение за укрепване на политическото сътрудничество и насърчаване на търговията и инвестициите. Подписването се състоя по време на среща на изпълнителния заместник-председател и комисар по въпросите на търговията Валдис Домбровскис, върховния представител и заместник-председател Жозеп Борел, чилийския министър на външните работи Алберто ван Кларен Щорк, испанския министър на икономиката и цифровата трансформация Надя Калвиньо и испанския министър на външните работи, Европейския съюз и сътрудничеството Хосе Мануел Албарес от името на испанското председателство на Съвета.

С тези споразумения се създава амбициозна и модерна рамка за задълбочаване и разширяване на отношенията между ЕС и Чили. С тях ще се осигурят нови възможности в икономическата сфера и за двете страни, като същевременно се насърчава прилагането на споделените ценности, включително на съществените ангажименти и специалните разпоредби относно правата на човека, устойчивата търговия и равенството между половете.

В отговор на все по-големите геополитически предизвикателства със споразуменията се улеснява сътрудничеството между ЕС и Чили в качеството им на единомислещи партньори по отношение на въпросите от глобален характер. Това включва намаляване на рисковете за веригите на доставки, осигуряване на устойчиви доставки на суровини от критично значение и справяне с изменението на климата. Чрез тези усилия ще се подкрепя конкурентоспособността на предприятията и от двете страни, като същевременно се бележи напредък към постигане на споделената цел за неутрална по отношение на климата икономика.

Тези усилия ще бъдат допълнително подпомогнати от инвестиционната програма на Global Gateway, която включва подкрепа за определени проекти, като например развитието на вериги за създаване на стойност в областта на суровините от критично значение за литий и мед и производството на водород от възобновяеми източници в Чили.

Засилено политическо партньорство

С настоящото споразумение Чили става първата държава в региона, сключила споразумение от следващо поколение с ЕС, с което се подкрепя подновената амбиция за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства, като Програмата до 2030 г., действията в областта на климата, модернизирането на държавата, устойчивото развитие и равенството между половете.

ЕС и Чили се договориха за отделно временно търговско споразумение. Това е самостоятелно споразумение, в което се възпроизвеждат разпоредбите от стълба „Търговия и инвестиции“ на усъвършенстваното рамково споразумение, с изключение на разпоредбите за защита на инвестициите. Временното търговско споразумение дава възможност за бързото влизане в сила на модернизираните търговски правила. Неговият срок на действие изтича автоматично с влизането в сила на усъвършенстваното рамково споразумение.

Следващи стъпки

Новите споразумения ще бъдат представени на Европейския парламент. След като Парламентът даде съгласието си, Европейският съвет може да приеме решенията за сключване на споразуменията. Някои части от усъвършенстваното рамково споразумение ще започнат да се прилагат временно (до ратифицирането му от всички държави — членки на ЕС), а временното търговско споразумение ще влезе в сила, след като Конгресът на Чили приключи процедурата по ратификация.

За повече информация - Информационен документ — отношенията между ЕС и Чили (EN) (ES)