Назад

Актуализиран е списъкът на стоките с висок фискален риск


Списъкът със стоки с висок фискален риск е актуализиран със Заповед № 169/20.02.2024 г. на министъра на финансите.

В приложението към т. 1 от Заповед № ЗМФ-1295/28.12.2023 г. на министъра на финансите – „Списък на стоки с висок фискален риск“, съгласно Комбинираната номенклатура на Европейския съюз за 2024 г. думите „0803 90 10 – „Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Други: Пресни“ се заменят с думите „0803 90 11 – „Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Други: Пресни: Plátano de Canarias“ 0803 90 19 – „Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Други: Пресни: Други“.

Заповедта влиза в сила от  20.02.2024.