Назад

Национално участие в Международно специализирано изложение за обувна промишленост Expo Riva Schuh 2024


Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) има удоволствието да Ви покани за участие на национален щанд в рамките на Международното изложение за обувки, кожени изделия и аксесоари Expo Riva Schuh & Gardabags, което ще се проведе в периода 15 – 18 юни 2024 г., гр. Рива дел Гарда, Италия.

Expo Riva Schuh & Gardabags се организира два пъти годишно и има сто годишна история. Организатор е Riva del Garda Fierecongressi SpA. С над 1 300 изложители от 42 страни и над 9 000 бизнес посетители най-вече от Германия, Италия, Франция и Великобритания, изложението е едно от водещите събития за обувната и кожарската промишленост и е много популярно за европейския пазар.

ИАНМСП поема напълно или частично разходите за участие, включително:

  • Наем на изложбена площ;
  • Проектиране и изграждане на щанд;
  • Оборудване и обзавеждане на изложбеното място;
  • Регистрационни и/или медийни такси;
  • Национална идентификация на българския щанд;
  • Пропуски на изложителите;
  • Услуги, консумативи и други в рамките на утвърдения бюджет.

Условия за участие и необходими документи ТУК

Крайният срок за подаване на заявка за участие с изискуемите документи е 15.03.2024 г. /петък/. Заявката се подава:

– на адрес ИАНМСП, Деловодството, 1000 София, ул. „Леге” № 2-4;

– по електронен път и с квалифициран електронен подпис (КЕП) на един от следните електронни адреси: office@sme.government.bgwww.b2bconnect.bg (страницата на съответната проява).

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Тереза Мутафова, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 88, имейл: t.mutafova@sme.government.bg
  • Росица Асенова, главен експерт в отдел МИК, тел.: (02) 940 79 80, имейл: r.assenova@sme.government.bg