Назад

Европейските регулации и как стандартите GS1 помагат при прилагането имВ сесия на регионалната организация за Европа и Азия (GS1 in Europe), в която участват и представители на GS1 България, бяха представени приоритетите за 2024 година: кръгова икономика, селско стопанство, строителство и развиване на центровете за Data Excellence (по отношение на секторите строителство, транспорт и логистика).

По първия стълб от стратегията, Кръговата икономика, Европейската Комисия (ЕК) въвежда нови регламенти и един от тях е Регламентът за екодизайн на устойчиви продукти на ЕК (ESPR). За изпълнението му се въвежда задължително Цифров Продуктов Паспорт (DPP), чрез който ще се създават, обработват и споделят електронни записи с информация за продуктите, с участниците по веригата за доставка, властите и крайните потребители. В обхвата са: текстил и облекло, индустриални батерии, битова електроника и строителни материали.  DPP е за продукти, които се предлагат на европейския пазар (произведени и внесени на територията на ЕС), с което регулацията ще засегне целия свят. Целта на DPP е да даде ясна, структурирана и достъпна информация за характеристиките за екологична устойчивост на продуктите. Със своя дългогодишен опит, GS1 предлага утвърдени стандартизирани идентификатори, които да станат част от структурата на DPP,. През април 2023г. стартира работна група, в която участват представители на фирми, които са пряко засегнати от регламента, и експерти от Националните организации, в това число и представител от GS1 България. Целта на работната група е да се ревизират съществуващите GS1 стандарти в съответствие с изискванията за ЦПП. Работната група е отворена за още участници, представители на индустрията. При интерес за участие се свържете с GS1 България. Във връзка със запитване за стандартизация от Европейската комисия към CEN/CENELIC oт декември 2023г e стартиран Технически комитет за DPP, в който участват представители на Националните стандартизиращи организации в региона (в. т.ч. БИС). Резултатът от работа на ТК ще намери отражение в предстоящите актове на Регламента за екодизайн на продуктите. Финалната версия на Регламента ще бъде публикуван официално през месец май 2024г.

Във втората част на регионалната сесия бяха представени развитието и програмите на центровете Centre of Excellance, между които е и Транспорт и Логистика. Фокусът в Европа в този сектор остава безхартиения транспорт и въвеждането на електронна товарителница, eCMR. Rudy Hemeleers от консултантската компания 51BizLuxembourg представи част от проблемите в сектора:

  • 99% от товарните операции в Европа използват хартиени документи;
  • 380 млн. работни часа годишно са необходими за обработване на данните от тези документи;
  • закъснели и празни контейнери/камиони;
  • дълго изчакване на граничните пунктове;
  • липса на единен език за комуникация между системите и други.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2020/1056 на Европейския парламент и на Съвета относно електронната информация за товарни превози, eFTI (Electronic Freight Transport Information), до края на 2026 г. е необходимо да бъде изградена инфраструктура за  обмен на електронни документи в международния транспорт, включително електронна товарителница. Изискването е задължително за всички администрации в Европа и е необходимо да се предприемат незабавни действия.

GS1 e разработила стандартна структура на електронната товарителница EDI e-CMR UN/CEFACT, чието внедряване ще позволи пълно дигитализиране на товарителницата, като се вземат предвид условията, посочени в Регламента, и предоставя подходящите идентификатори за локации и логистични единици/пратки и формат на данните, което да осигури оперативна съвместимост между участниците в международната верига на доставки.

Стандартният формат на e-CMR съобщението ще гарантира ефективно сътрудничество не само на подателя, превозвача и получателя, но и на отделните цифрови eFTI платформи, които ще трябва да „комуникират“ в рамките на ЕС (и не само) чрез прехвърляне на важни транспортни данни помежду им.

Повече информация по темите може да получите от GS1 България на gs1bulgaria@gs1bg.org и тел. 02/8117 611, 604, 567