Брой 53 (2308), 18-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Анкета на Комисията за защита на личните данни


Комисията за защита на личните данни инициира анкета, адресирана към администратори и обработващи лични данни от частния сектор.  Целта е да се събере информация относно готовността на администраторите и обработващите лични данни да привлекат в екипите си лица със специфични потребности и трудови умения.

Събраните данни ще бъдат използвани за обосноваване нуждата от реализиране на проектно предложение, чиято цел е създаване на възможност за социално включване и кариерно развитие на безработни и хора в неравностойно положение чрез индивидуален подход, основан на най-добрите практики за демонстриране на съответствие с правната рамка на ЕС за защита на данните. Сред специфичните цели на подобно проектно предложение са изграждане на капацитет за хора в неравностойно положение за справяне с предизвикателствата на единния европейски пазар, чрез разработване на програма за обучение за демонстриране на съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и последващото насърчаване на тяхното социалното включване и мобилност на труда им на територията на Европейския съюз.

Анкетата е анонимна и е достъпна до 31 март 2021 г.

Резултатите от проучването ще бъдат оповестени в края на месец май 2021 г. във връзка с третата годишнина от започване прилагането на Общия регламент относно защитата на данните.

Вашите идентификационни данни не са необходими за проучването и ние не събираме други допълнителни данни, различни от тези при обичайното Ви посещение на нашия уебсайт.

Анкетата е реализирана с помощта на средството за генериране на анкети Google Forms.

КЪМ АНКЕТАТА

Политиката на Комисията за защита на личните данни  за поверителност е достъпна тук.

Декларация на БТПП за поверителност ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
АОБР и коалиция ГЕРБ-СДС обсъдиха икономическите си приоритети
Поредна среща на работодателите с партии и коалиции, за които социологическите проучвания дават шанс за участие в следващия парламент Още
Н.Пр. Лина Омар: Иракски компании имат интерес за внос от България на хранителни продукти - млечни, сладкарски и хлебни
Планират се виртуални събития за представяне на възможностите за двустранна търговия, инвестиции... Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Отворени бизнес възможности за подаване на проектни предложения и участие в обществени поръчки
ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Анкета на Комисията за защита на личните данни
Адресирана към администратори и обработващи лични данни от частния сектор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Национално участие в международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа
8-11.06.2021 г., гр. Нинбо, Китай Още
Представяне на Хонконгския научно-технологичен парк - 25 март от 10.30 до 12.00 ч. българско време
Контактна точка с азиатската иновационна екосистема Още
БИЗНЕС СРЕДА
Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на месец май 2021 г.
Работещите във временно затворените заради COVID-19 икономически дейности ще получават компенсация в размер на 75% от осигурителния им доход до края на юни 2021 г.
Срокът за изплащане на компенсации за запазване на заетостта в секторите „Транспорт“, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Туризъм“ се удължава до 31 май 2021 г.
ЗАСТРАХОВАНЕ
Одобрен е коефициента по експортното застраховане за 2021 г.
КОНКУРСИ
„Наука с бъдеще 2“: Фондация „Америка за България“ търси проектни предложения
Темата на конкурса е „Роботизирани системи, изкуствен интелект и нови технологии“ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага цифрово зелено удостоверение за улесняване на безопасното свободно движение на гражданите в рамките на ЕС