Назад

Проучването по проект „НОВАТА НОРМАЛНОСТ: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите"


Във връзка с изпълнението на проект „НОВАТА НОРМАЛНОСТ: управление на риска с цел осигуряване на непрекъснатост на бизнеса със значително участие на служителите“, БТПП започва  фокусно проучване, което трябва да помогне да се опишат най-добрите стратегии и дейности за управление на риска в условията на пандемията от Covid-19. Целта на това проучване е да определи задълженията на работодателите, произтичащи от разпоредбите за информация, консултациите и съвместното планиране на промените със служителите.

Проектът се ръководи от Федерацията на полските предприемачи, а консорциумът включва още организации от България, Сърбия, Испания и Румъния.

Интервютата с фирми ще дадат възможност за събиране на информация за текущото състояние на компаниите, диагноза на състоянието им като последица от пандемията Covid-19, предприетите мерки за тяхното смекчаване по отношение на възможностите и опасностите, както и предизвикателства и препоръки за бъдещето.

Събраният материал ще се използва за изготвяне на национален доклад, публикации и ръководства за целите на проекта.

Попълнилите въпросника ще получат копие от разработения на базата на проучването Наръчник за работодатели с добри европейски практики.

Фирмите, които имат желание да се включат в проучването, могат да попълнят въпросника в срок до 17 септември 2021 /петък/ или да се свържат с Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации“ към БТПП на тел.: 02 8117 489, 8117 494 или e-mail: g.dimitrova@bcci.bg; m.markova@bcci.bg.