Назад

Иракска бизнес делегация, водена от министъра промишлеността и минералните ресурси, посети БТПП
Бизнес делегация, водена от Манхал Алкхабаз, министър на промишлеността и минералните ресурси на Република Ирак, посети БТПП и разговаря с председателя Цветан Симеонов на икономически теми от взаимен интерес. В срещата участваха посланикът на Ирак в София Н.Пр. Лина Омар, представители на български компании, както и Янчо Янев, председател на УС на Хасковската търговско-промишлена палата - една от най-активните палати и лидер в работата с арабския свят. Участие взеха също бившият СТИВ в Ирак  Димитър Угринов, Анастас Терзобалиев, партньор в арабския свят, и експерти на БТПП.

Цветан Симеонов представи пред гостите дейността на Палатата в своята 126-годишна история в подкрепа на бизнеса и мрежата от 28 регионални палати, които покриват цялата територия на страната. Той сподели, че търговско–икономическите отношения с Ирак са положителни.

В програмата на делегацията бе предвидено посещение със съдействието на БТПП на български компании от сфери, представляващи взаимен интерес за сътрудничество, като:

  • Сътрудничество в производството на трактори, земеделски машини, капкови напоителни системи.
  • Реализиране на проекти свързани с производство на енергия от възобновяеми енергийни източници.
  • Възстановяване и модернизация на заводи от електрическата промишленост.
  • Сътрудничество при производството на цялостни напоителни системи.
  • Обмяна на експертен опит и консултантски услуги в сферата на химическата и нефтохимическа  промишленост, торове, подготовка на суровини за производство на слънчогледово масло и друг видове суровини.
  • Заимстване на българския опит в сферата на производството на захар и други продукти от преработвателната промишленост и производството на мая и алкохол.
  • Сътрудничество за модернизиране на цигарените фабрики и снабдяването им със суровини.
  • Заимстване на опит в сферата на минно-геоложките проучвания.

БТПП, от своя страна, е отворена да съдейства за бъдещо сътрудничество на заинтересовани компании от двете страни.

Министър  Алкхабаз предостави информация за инвестиционните възможности в държавните дружества за рехабилитационни и партньорски договори през 2021 г. Вижте  ТУК.

Министерството на промишлеността и минералите на Ирак редовно публикува на електронната си страница обявления за инвестиционни възможности, касаещи изграждането на нови заводи и предприятия и модернизация на съществуващи. Министърът сподели, че българската продукция в споменатите области е добре позната от близкото минало със своето силно присъствие в Ирак и към този момент отново е предпочитана пред продукция и машини от други страни.
---------------

По информация на Министерство на икономиката стокообменът ни с Ирак в периода януари-юни 2021г. възлиза на 25.9 млн. щ.д. основно от износ , като  вносът от Ирак през периода е незначителен. Износът ни за Ирак през периода основно се състои от: медикаменти; хранителни продукти; листа, фолиа, ленти, плочи и др. от пластмаса; вати и текстилни материали; козметика; табла, конзоли, пултове; медицински, хирургически инструменти, рентгенови апарати, диагностична техника и др.