Назад

Първи международен икономически форум „Чирпан 2021“На 5-ти септември 2021г. Чирпан бе домакин на Първия международен икономически форум „ЧИРПАН 2021- икономически перспективи на международното сътрудничество“.

Събитието се проведе в навечерието на Деня на Съединението и празника на града , като в него взеха участие Росица Кирова – заместник-председател на НС, заместник-министърът на туризма Мария Белколева, председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов, дипломати и представители на областни и общински власти. Сред официалните гости бяха делегации на търговско-промишлени палати от турския град Текирдаг, беларуския Брест и сръбския Ниш.

Форумът бе официално открит от кмета на Чирпан, който подчерта, че първият икономически форум цели да обедини инициативи и ресурси на общините, с които градът е подписал споразумения за сътрудничество в няколко направления – икономика, търговия, култура, образование и туризъм.  Предпоставка за това създават показателите на социално-икономическото развитие на града:

  • Брой нефинансови предприятия 2018 – 2019 – 600 ;
  • Дял на приходите от износ в общите приходи на нефинансовите предприятия 2019г. – 15%;
  • Изплатени средства по европейските фондове 2007 – 2021 -1 621 лв./човек;
  • Преки чуждестранни инвестиции с натрупване  2018 – 2019 – 7,8 млн. евро;
  • Реално изплатени суми по програми за икономическа подкрепа в Covid 19 през ИСУН 2020 – 233 хил. лева.

Икономическият форум протече в два панела – в първата част бяха представени възможностите за бизнес партньорство в Чирпан и региона, а във втората част презентации направиха чуждестранните представители от Турция, Беларус и Сърбия.

Форумът се организира със съдействието на Търговско-промишлената палата в Стара Загора. Освен домакините и международните партньори презентации направиха председателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на ТПП Стара Загора Олег Стоилов..

Търговско-промишлена палата - Стара Загора подписа договор за сътрудничество с Регионалното обществено сдружение на област Брест - Съюз на предприемачите и работодателите.

Договорът предвижда активна работа за намиране на проекти и инвеститори за по-активен инвестиционен процес между двете страни, подпомагане на предприемачите за разширяване на вноса и износа, както и организиране на взаимни визити за проучване възможности за общи проекти.Целта е чрез обмен на изчерпателна информация, подкрепа и услуги да се насърчи двустранното търговско-икономическо и инвестиционно сътрудничество.

Проведе се и работна среща с делегацията от Турция, която завърши с подписване на договор за партньорство между ТПП – Стара Загора и Палатата в Текирдаг.

За по-детайлно запознаване с работата на Форума са приложени:

  • Информация за развитие на Чирпан и региона - тук;
  • Презентация на председателя на БТПП Цветан Симеонов за дейността на Палатата - тук.