Назад

Анкета на Българската банка за развитие за потребностите на бизнеса


Българската банка за развитие провежда за втори път ежегодно анкетно проучване за инвестиционната активност, нуждата от кредити и източници на финансиране сред малките и средно големите фирми.

Част от изследването се фокусира върху нагласите и готовността на компаниите по отношение на Зеления преход. Анкетата съдържа 28 въпроса, като е отворена за фирми от различни сектори (производство, услуги, строителство, инфраструктура, ВЕИ и др.). Отговорите и представените данни ще останат поверителни. Целта на изследването е:

1. Да събере данни за по-добра оценка и разбиране на нуждите и ограниченията пред бизнеса за неговото финансиране, както и вземането на решения за привличане на инвестиционно и/или оборотно финансиране

 2. Да изследва степента на готовност и подготовка на МСП за зелени инвестиции, преминаване към зелени бизнес модели и декарбонизация на бизнеса

 3. Да подпомогне банката при актуализация и дефиниране на нови пазарни ниши и да отговори най-пълноценно на нуждите на малкия и средния бизнес.

След анализ на получените данни резултатите от проучването ще бъдат обобщени и публикувани на сайта на ББР.  ББР кани настоящите и бъдещи клиенти да се включат до 2 декември 2022 г. в анкетата чрез линк: тук