Назад

Обновена визия на сайта на GS1 България

От 25 ноември 2022 г. GS1 България е с обновен сайт, съобразен с последните предписания на Централата на международната организация GS1. Общата визия е цел на GS1 за постигане до края на годината и включва сайтовете на всички 116 Национални GS1 организации.

Основните принципи при изграждането на обновените сайтове са:

  • Ориентиран към потребителите
  • Ясен и разбираем от всички
  • Кратко и по същество съдържание
  • Убедителен и вдъхновяващ стил
  • Съвместимост.

В новата версия са спазени всички изисквания за изграждането на обновения дизайн на сайта, както отделните елементи,  лога, икони, топография и цветове, така и препоръки за съдържанието на отделните страници.

Освен че фирмите могат да кандидатстват за получаването на баркод изцяло по електронен път, за удобство на заинтересованите на българския сайт са добавени нови функционалности, в т.ч. възможност за проверка на членството на фирма в GS1 България, калкулатор за предварително изчисляване на встъпителния и годишен членски внос преди самата регистрация и възможност за проверка на идентичността на продуктите в глобалната услуга Verified by GS1. При проверката на членство в GS1 България, резултатът дава възможност да се направи допълнителна справка за фирмата в Единния търговски регистър на БТПП.

Посетителите на сайта на GS1 България могат лесно да получат необходимата информация за членство и предоставяне на GS1 идентификационни номера/баркодове, както и да се запознаят с допълнителните услуги, които предлага GS1 България, в т.ч. за активиране на номерата, синхронизиране на основни данни с търговски партньори, сертификати за качество на отпечатаните баркод символи, продуктова фотография, обучения и други.

За повече информация може да се обръщате към експертите на GS1 България на gs1bulgaria@gs1bg.org и тел.: 02/8117 611, 567, 439, 433.