Назад

SeeNews публикува второто издание на доклада си за сектора на възобновяемата енергия в България


SeeNews, в партньорство с Адвокатско дружество "Гугушев и партньори", изготви ВЕИ доклада за втора поредна година.  Докладът съдържа множество полезна информация, включително анализ на финансовата ефективност на сектора, възможностите за финансиране, както и поглед върху един от най-горещите сегменти в индустрията - водорода.

Докладът включва финансов анализ, обхващащ тригодишния период 2019-2021 г., изчерпателен преглед на промените в нормативната рамка, както и информация за възможностите за финансиране на ВЕИ проекти на европейско и национално ниво.

Анализът обхваща 1869 местни компании, занимаващи се с експлоатация, поддръжка, строителство, инженеринг и разработване на проекти за електроцентрали, генериращи възобновяема енергия, както и с производство на батерии, двигатели, турбини и друго оборудване за възобновяеми енергийни съоръжения. 

Секторът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в България отбеляза рекорден ръст на нетната печалба от 58 на сто през 2021 г., достигайки ниво от 284,5 млн. евро.

Докладът е задължително четиво за всеки, който се интересува от възобновяемите енергийни източници и тяхното въздействие върху бизнеса и икономиката като цяло.

За да изтеглите пълния доклад, моля посетете следния линк: ВЕИ доклада