Брой 59 (1817), 26-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на АОБР относно управление на студения резерв


В писмо до министъра на енергетиката Теменужка Петкова, Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) представи становище относно управлението на студения резерв. В писмото се казва:

"На 26.02.2019 г. ЕСО ЕАД съобщи, че не може да оповести в изпълнение на чл.36а от ЗЕ и Наредба 01/14.03.2017 г. своето предложение за утвърждаване на нови цени за мрежовите си услуги достъп и пренос за новия регулаторен период 01.07.2019 - 30.06.2020 г. Сред изброените причини е и необходимостта Министерство на енергетиката да утвърди средногодишния размер на студения резерв за предстоящия период, респективно - да бъдат проведени търгове за осигуряване на определения студен резерв. Съответно, след това КЕВР ще определи цената за разполагаемост за студен резерв, с което ще бъде в крайна сметка и определен пределният размер на разходите за студен резерв.

Прилаганият в България механизъм е от типа „стратегически резерви“, но това е само един от практикуваните в европейските страни механизми, при това ограничено разпространен и със съществени недостатъци предвид бъдещето на електроцентралите, работещи с въглища като основна горивна база. Не на последно място искаме да припомним, че през януари 2017 г. имаше производители на електроенергия с договори за „студен резерв“, които не успяха да реализират ангажимента си в критични за системата дни и Министерството на енергетиката беше принудено да забрани износа на електроенергия, което е обект на наказателна процедура от ЕК.

Направиха се у нас усилия и за прилагане на друг познат от европейските практики механизъм от типа на „схеми за прекъсваемост“, ориентиран към управление на електроконсумацията на големи индустриални потребители на електроенергия.

Най-разпространеният механизъм в европейските страни обаче е от типа „търгове за капацитет“, с богато разнообразие от конкретни решения за поддържане на стандартите за надеждност на електроенергийната система. Споделяме мнението, че именно разработване на конкретни механизми от този тип следва да е приоритет за ЕСО ЕАД и Министерство на енергетиката.

При всички случаи, какъвто и избор за приложим механизъм или набор от механизми да направи Министерство на енергетиката, доколкото ЕС ги определя като държавна помощ, следва да се пристъпи към нотификационна процедура. Впрочем, нотифицираните процедури се отнасят за многогодишен период. Следователно - целенасочени усилия от страна на нашата администрация по стартиране и реализиране на нотификационна процедура ще бъдат категорично възмездени, дори и само от това, че ще са относими за значително по-дълъг период от време, в сравнение с установената у нас практика студеният резерв да се определя ежегодно от Министерството на енергетиката.

Одобряването на избрания механизъм ще означава, че Европейската комисия е приела за достоверни направените оценки за адекватността на производството на електрическа енергия, както и за нуждата от допълнителни заплащания, за да се поддържат необходимите стандарти за надеждност. Това за нас, крайните потребители, означава предвидимост, надеждност и доверие в либерализирания енергиен пазар.

Предвид гореизложеното, АОБР категорично настоява България да поиска нотификация на механизмите за резервиране на електроенергийната система преди новия регулаторен период в съответствие с Насоките за държавна помощ за опазване на околната среда и енергетиката за 2014-2020 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно управление на студения резерв
За предвидимост, надеждност и доверие в либерализирания енергиен пазар Още
Среща с извънредния и пълномощен посланик на Швейцария
През септември потенциални инвеститори от Швейцария ще посетят страната ни Още
БТПП участва във фокусна група за проекти към ЕВРОПАЛАТИ
За стимулиране на сътрудничеството между регионалните палати Още
Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
Обсъждане на идеи и добри практики в подкрепа на социалните партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца и Посолството на САЩ със съвместни начинания и партньорство
Привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството - във фокуса на сътрудничеството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Седмица до крайния срок за деклариране на фирмените печалби
Декларациите се подават само по интернет Още
Агенцията по вписванията ще работи извънредно
Целта е да се улесни подаването на декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от Зсч (за неактивност на търговци и ЮЛНЦ), в ТРРЮЛНЦ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС завършва подготовката за евентуален сценарий на Брекзит без споразумение на 12 април
При този сценарий Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация, съпровождаща президента Радев в Ливанската Република и Държавата Катар
Срокът за заявки за участие е кратък - до 12 часа на 28 март Още