Брой 59 (1817), 26-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕС завършва подготовката за евентуален сценарий на Брекзит без споразумение на 12 април


Тъй като е все по-вероятно Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без споразумение на 12 април, Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на излизане без споразумение. В същото време тя продължава да подкрепя администрациите при техните подготвителни действия и настоятелно призовава всички граждани и предприятия от ЕС да продължат да се информират за последиците от евентуалното реализиране на сценарий на излизане без споразумение, както и да завършат подготовката си за такъв сценарий. 

При сценарий на излизане от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство от този момент нататък. При такъв сценарий отношенията на Обединеното кралство с ЕС ще се уреждат от общото международно публично право, включително правилата на Световната търговска организация. Аналогично гражданите на Обединеното кралство вече няма да бъдат граждани на Европейския съюз. Те ще подлежат на допълнителни проверки, когато пресичат границите, за да влязат в Европейския съюз. 

От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за сценарий на излизане без споразумение. Тя публикува 90 известия за готовност и 3 съобщения и внесе за разглеждане 19 законодателни предложения. Европейският парламент и Съветът са приели или са се договорили за 17 от тях. Понастоящем е в ход официалното приемане от Европейския парламент и от Съвета на всички тези досиета. Очаква се две предложения да бъдат своевременно финализирани от двата съзаконодателя.

Държавите членки се подготвят интензивно и на национално равнище. Тук могат да бъдат намерени преглед на правата на пребиваване в държавите — членки на ЕС-27, както и преки връзки към националните уебсайтове, посветени на готовността.

За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий на излизане без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси: те могат да позвънят безплатно на номер 00 800 6 7 8 9 10 11, независимо от това къде се намират в ЕС, на всеки официален език на ЕС.

Повече информация   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно управление на студения резерв
За предвидимост, надеждност и доверие в либерализирания енергиен пазар Още
Среща с извънредния и пълномощен посланик на Швейцария
През септември потенциални инвеститори от Швейцария ще посетят страната ни Още
БТПП участва във фокусна група за проекти към ЕВРОПАЛАТИ
За стимулиране на сътрудничеството между регионалните палати Още
Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
Обсъждане на идеи и добри практики в подкрепа на социалните партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца и Посолството на САЩ със съвместни начинания и партньорство
Привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството - във фокуса на сътрудничеството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Седмица до крайния срок за деклариране на фирмените печалби
Декларациите се подават само по интернет Още
Агенцията по вписванията ще работи извънредно
Целта е да се улесни подаването на декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от Зсч (за неактивност на търговци и ЮЛНЦ), в ТРРЮЛНЦ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС завършва подготовката за евентуален сценарий на Брекзит без споразумение на 12 април
При този сценарий Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация, съпровождаща президента Радев в Ливанската Република и Държавата Катар
Срокът за заявки за участие е кратък - до 12 часа на 28 март Още