Брой 59 (1817), 26-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
 

БТПП участва в партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика в гр. Ларнака, Кипър.  В проекта участват организации на работодатели и синдикати от 5 държави – България, Кипър, Полша, Чехия, Сърбия, и организации от 3 съпътстващи страни – Латвия, Румъния и Словакия. Целта на проекта е да се предоставят идеи, споделени практики и необходимата информация, които да подпомогнат социалните партньори в процеса на преход към зелената икономика.

На срещата в Кипър бяха организирани и координирани работни посещения в индустриални предприятия в три населени места и индустриални зони (HELENIC PETROLEUM CYPREUS; HELECTOR -ELLECTOR – CYPARCO PLAN „KOSHI PLAN “; ELECTRICITY AUTORITY OF CYPRUS (EAC) и VASILICO CIMENT WORK PLAN). Представена бе прогнозна информация, свързана с конкретни работните места в енергетиката. Очаква се секторът на възобновяемата енергия в ЕС да разкрие нови работни места до 2029 година, които освен с тясно специализирани инженерни специалности да бъде насочен и към общи работни места, които да отговарят на новите изисквания и тенденции на общността.

БТПП и партньорските организации продължават работата по проекта с цел по-широка информираност и запознаване с новите предизвикателства пред променящата се законодателна рамка и промените в климатичните условия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно управление на студения резерв
За предвидимост, надеждност и доверие в либерализирания енергиен пазар Още
Среща с извънредния и пълномощен посланик на Швейцария
През септември потенциални инвеститори от Швейцария ще посетят страната ни Още
БТПП участва във фокусна група за проекти към ЕВРОПАЛАТИ
За стимулиране на сътрудничеството между регионалните палати Още
Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
Обсъждане на идеи и добри практики в подкрепа на социалните партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца и Посолството на САЩ със съвместни начинания и партньорство
Привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството - във фокуса на сътрудничеството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Седмица до крайния срок за деклариране на фирмените печалби
Декларациите се подават само по интернет Още
Агенцията по вписванията ще работи извънредно
Целта е да се улесни подаването на декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от Зсч (за неактивност на търговци и ЮЛНЦ), в ТРРЮЛНЦ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС завършва подготовката за евентуален сценарий на Брекзит без споразумение на 12 април
При този сценарий Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация, съпровождаща президента Радев в Ливанската Република и Държавата Катар
Срокът за заявки за участие е кратък - до 12 часа на 28 март Още