Брой 59 (1817), 26-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Търговско-промишлена палата - Враца и Посолството на САЩ със съвместни начинания и партньорство


На 25 март Търговско-промишлена палата - Враца посрещна представители на Посолството на САЩ в България: Дейвид Питърсън – секретар по политико-икономическите въпроси, и Радостина Михалкова – специалист по политико-икономическите въпроси.

Търговско-промишлена палата – Враца запозна гостите със своята дейност, проекти и възможностите на двата информационни центъра – Enterprise Europe Network и Европа Директно Враца. Освен това бяха представени предизвикателствата и характеристиките от икономическия профил на Северозападния регион на планиране, на област и град Враца.

Представителите на Посолството на САЩ обсъдиха с Илиана Филипова, заместник-председател и изпълнителен директор на ТПП - Враца, предприетите мерки, свързани с инвестиции, насърчаване на предприемачество, младежка заетост и акцента върху процесите на дигитализация и насърчаване на иновациите и разработване на нови технологии в региона.

Гостите останаха с отлични впечатления от изградените успешни партньорства между ТПП - Враца, фирмите, местните власти, организации от региона, което, заедно с уменията и мотивацията на персонала е отлична предпоставка и основа за изграждане на добро партньорство.

Посолството на САЩ в България може да подпомогне установяването на двустранни партньорски взаимоотношения с американски търговски палати, както и да съдейства за организиране на срещи с делегации от предприемачи, които са на посещение в България, и с потенциални инвеститори, проявяващи интерес към регион Враца.   

За повече информация: Мая Милова, тел.: 092 660271 или e-mail: cci-vr@cci-vratsa.org

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно управление на студения резерв
За предвидимост, надеждност и доверие в либерализирания енергиен пазар Още
Среща с извънредния и пълномощен посланик на Швейцария
През септември потенциални инвеститори от Швейцария ще посетят страната ни Още
БТПП участва във фокусна група за проекти към ЕВРОПАЛАТИ
За стимулиране на сътрудничеството между регионалните палати Още
Партньорска среща по проект GRECO относно зелената икономика
Обсъждане на идеи и добри практики в подкрепа на социалните партньори Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговско-промишлена палата - Враца и Посолството на САЩ със съвместни начинания и партньорство
Привличане на инвестиции и насърчаване на предприемачеството - във фокуса на сътрудничеството Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: Седмица до крайния срок за деклариране на фирмените печалби
Декларациите се подават само по интернет Още
Агенцията по вписванията ще работи извънредно
Целта е да се улесни подаването на декларации по чл. 38, ал.9, т. 2 от Зсч (за неактивност на търговци и ЮЛНЦ), в ТРРЮЛНЦ Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕС завършва подготовката за евентуален сценарий на Брекзит без споразумение на 12 април
При този сценарий Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация, съпровождаща президента Радев в Ливанската Република и Държавата Катар
Срокът за заявки за участие е кратък - до 12 часа на 28 март Още