Брой 212 (1723), 06-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Партньорите по проект AGROINNOECO стартираха пилотната програма за подкрепа на фирми и млади предприемачи


БТПП взе участие в трета работна среща по проект AGROINNOECO, главната цел на който е да насърчи иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията. В проекта участват 7 партньорски организации от 4 страни – България, Гърция, Кипър и Албания. Реализира се по програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“.

По време на срещата се дискутираха дейности по разработването на предстоящите обучителни пакети за повишаване на квалификацията на фирми и млади предприемачи при разработване на бизнес планове. За участие в самите обучения и достъп до обучителните пакети се изисква кандидатстване с предварителна кратка бизнес идея, която ще бъде публикувана електронно на сайта на проекта. Он-лайн кандидатстването  ще бъде достъпно от средата на месец ноември като крайният срок за подаване на бизнес идеи е 15 декември 2018 г. Експертна комисия ще оцени и избере петнадесет от всички подадени бизнес идеи.

Спечелилите сред претендентите ще доразвият идеите си в устойчиви бизнес планове по време на предвидените обучения и менторство по предприемачество в периода януари – март 2019 г. Участниците ще имат възможност да представят своите готови бизнес планове сред различни инвеститори, бизнесмени и венчър фондове в планираното международно изложение за трансфер на технологии в гр. Патра, Гърция през април 2019 г. Всички разходи по пребиваването на участниците в Гърция са за сметка на проекта.

Допълнителна информация за електронното кандидатстване в платформата може да следите своевременно в раздел проекти на БТПП тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за правене на бизнес в Казахстан – инвестиционна среда и специализирани икономически зони
Презентация на посланик Темиртай Избастин в БТПП Още
Срещи в ЕВРОПАЛАТИ относно търговската и инвестиционна политика на Европейския съюз
Партньорите по проект AGROINNOECO стартираха пилотната програма за подкрепа на фирми и млади предприемачи
Насърчаване на иновативното предприемачество в агроиндустрията Още
Покана за семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ"
29 ноември в сградата на БТПП, от 9 до 13 ч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
С цел намаляване на административната тежест се предлагат изменения и допълнения в различни нормативни актове Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК започва проучване на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво
Във връзка с изразени съмнения за евентуални непазарни причини за увеличение на цените Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
За първи път от седем години се проведе заседание на Корейско-Българския комитет за промишлено коопериране
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията
На английски език като информират получателите им, че имат право на възстановяване на суми Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новото издание БДС EN ISO 22000:2018
Тригодишен преходен период за сертифицираните компании - до 19 юни 2021 г. Още