Брой 212 (1723), 06-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Новото издание БДС EN ISO 22000:2018


Във връзка с постъпили запитвания Българският институт за стандартизация (БИС)  прави следното пояснение: На 18 септември 2018 г. Българският институт за стандартизация въведе БДС EN ISO 22000:2018 Системи за управление на безопасността на хранителни продукти. Изисквания към всяка организация в хранителната верига, който заменя и отменя БДС EN ISO 22000:2006.

Новото издание слага началото на тригодишен преходен период за сертифицираните компании, които трябва да преминат към версия 2018 на стандарта до 19 юни 2021 г. 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за правене на бизнес в Казахстан – инвестиционна среда и специализирани икономически зони
Презентация на посланик Темиртай Избастин в БТПП Още
Срещи в ЕВРОПАЛАТИ относно търговската и инвестиционна политика на Европейския съюз
Партньорите по проект AGROINNOECO стартираха пилотната програма за подкрепа на фирми и млади предприемачи
Насърчаване на иновативното предприемачество в агроиндустрията Още
Покана за семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ"
29 ноември в сградата на БТПП, от 9 до 13 ч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
С цел намаляване на административната тежест се предлагат изменения и допълнения в различни нормативни актове Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК започва проучване на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво
Във връзка с изразени съмнения за евентуални непазарни причини за увеличение на цените Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
За първи път от седем години се проведе заседание на Корейско-Българския комитет за промишлено коопериране
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията
На английски език като информират получателите им, че имат право на възстановяване на суми Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новото издание БДС EN ISO 22000:2018
Тригодишен преходен период за сертифицираните компании - до 19 юни 2021 г. Още