Брой 212 (1723), 06-11-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Покана за семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ"


Българската търговско-промишлена палата, съвместно с  Прайсуотърхаус Купърс България,
организира семинар на тема: 

ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

 на 29 ноември 2018г. в сградата на БТПП,  Зала Б  от 9.00 до 13.00 ч.

Лектор ще бъде Елизабет Сиди, старши съветник данъчни услуги в PWC Bulgaria. Елизабет Сиди е част от данъчния екип на PWC от 2012 г. с опит в сферата на корпоративното и международно данъчно облагане, прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, проекти по структуриране, и др. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и магистър по европейско право (LLM) от King’s College London, UK.

Нови епизоди и нови регулации - скоро и в българското данъчно законодателство

Нови данъчни правила в ЕС се очаква да засегнат широк кръг лица в България. Част от правилата трябва да се прилагат от 1 януари 2019 г., други трябва да се имат предвид и сега.

 Теми:

1Облагане на Контролирани чуждестранни дружества по Директива на ЕС срещу практиките за избягване на данъци (ATAD)

  • Критерии за контролирани чуждестранни дружества на български компании, облагане в България
  • Статус и срокове за въвеждане в ЗКПО

2. Задължително докладване на трансгранични агресивни данъчни схеми – нов режим в ЕС (Директива DAC 6)

  • Представяне на режима, приложими срокове
  • Кого засяга и кой ще докладва
  • Данъчни схеми, подлежащи на докладване – основни категории и практически примери
  • Следващи стъпки 

3. Нови правила за ограничаване приспадането на лихви по ATAD

  • Обхват и основни моменти на новия режим
  • Различия от съществуващия режим на слаба капитализация
  • Статус и срокове за въвеждане в ЗКПО

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 26 ноември 2018 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 80.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-пауза. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможности за правене на бизнес в Казахстан – инвестиционна среда и специализирани икономически зони
Презентация на посланик Темиртай Избастин в БТПП Още
Срещи в ЕВРОПАЛАТИ относно търговската и инвестиционна политика на Европейския съюз
Партньорите по проект AGROINNOECO стартираха пилотната програма за подкрепа на фирми и млади предприемачи
Насърчаване на иновативното предприемачество в агроиндустрията Още
Покана за семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ"
29 ноември в сградата на БТПП, от 9 до 13 ч Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
С цел намаляване на административната тежест се предлагат изменения и допълнения в различни нормативни актове Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК започва проучване на пазарите на производство и реализация на бензин и дизелово гориво
Във връзка с изразени съмнения за евентуални непазарни причини за увеличение на цените Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
За първи път от седем години се проведе заседание на Корейско-Българския комитет за промишлено коопериране
ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ
НАП предупреждава за фалшиви имейли от името на Агенцията
На английски език като информират получателите им, че имат право на възстановяване на суми Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Новото издание БДС EN ISO 22000:2018
Тригодишен преходен период за сертифицираните компании - до 19 юни 2021 г. Още