Назад

54-то издание на „WTCA Global Business Forum “, организирано от Асоциацията на световните търговски центрове (WTCA), се проведе в Бангалор, ИндияПрограмата на форума включваше сесии, обхващащи широк спектър от ключови теми, свързани с изкуствения интелект и бизнеса, бъдещето на недвижимите имоти, стратегии за навлизане на индийския пазар, териториално развитие, иновации и привличане на инвеститори.

Събитието бе открито от Джон Дрю, председател на Борда на директорите на АСТЦ, който приветства участниците от 110 световни търговски центрове и сподели, че това издание е особено успешно със заявени над 300 двустранни срещи.

В рамките на форума бяха обсъдени следните ключови сфери:

Развитие на изкуствения интелект (AI)

Влиянието на AI върху иновациите и растежа е ключово и дискусията ясно подчерта необходимостта от нови работни умения и регулации. По време на форума бяха показани практически примери за прилагане на AI в бизнеса.

Устойчивост на пазара на недвижими имоти

Бъдещето на недвижимите имоти се характеризира с 3 фактора: свързаност, ефективност и устойчивост. Анализирайки тенденциите, които оформят модерните градски пейзажи, се наблюдава преход от подход, фокусиран върху продукта към подход, фокусиран върху индивида. Интегрирането на практики за устойчиво развитие в сектора придобива все по-голямо значение.

Иновации в селското стопанство

Представени бяха няколко новаторски инициативи, които изследват ефективността на публично-частни партньорства в селското стопанство. Бе подчертана необходимостта от дигитализация, устойчивост и привличане на частни инвестиции в сектора.

По време на дискусията "Стартиране на бизнес в Индия: възможностите и предизвикателствата“, бе обсъдено, че страната има потенциала да се превърне в център на иновациите, особено в контекста на софтуерните и дигитални услуги и автомобилната индустрия.

Бизнес форумът в Бангалор показа ангажираността на международната общност по теми, свързани с икономическото развитие и устойчивостта и подчерта нуждата от взаимопомощ и единство за постигането им. Представители на Българската търговско-промишлена палата проследиха форума във виртуална среда.