Назад

Асен Василев: Подготвяме реалистичен бюджет за 2023 г. с дефицит от 3% от БВП


„Бюджетът, който разработваме за 2023 г, е изпълним. Той дава една добра основа за следващите няколко години, тъй като е разчетен по изключително реалистични параметри – 1,8 % ръст на БВП, 7,8 % средногодишна инфлация и 3% дефицит“, това заяви министърът на финансите Асен Василев на брифинг. На него той представи напредъка в подготовката на бюджета на страната за 2023 г. след срещата с членовете на Комисията по бюджет и финанси в 49-то Народно събрание.

Асен Василев съобщи, че има няколко основни промени спрямо бюджета, предложен от служебното правителство. Заложеният бюджетен дефицит е 4,582 млрд. лв., което е 3 % дефицит на начислена основа и 2,5 % на касова основа. Предвижда се страната да получи второ плащане по ПВУ в рамките на тази година.

В приходната част е предвидено да се отчислява 100 % дивидент от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Това ще осигури 780 млн. лв. допълнителни приходи в бюджета. Той съобщи още, че е поискал от Агенцията за държавна финансова инспекция да влезе във всички дружества, които отчисляват дивидент, за да се провери дали счетоводната им политика отговаря на българските и международните стандарти. Предвижда се и допълнително увеличение на приходите в бюджета с 3,526 млрд. лв., така че приходната част да достигне до 69,321 млрд. лв., основно от повишаване на събираемостта от НАП и Агенция „Митници“  

Има намаление в разходната част на бюджета чрез прецизиране и намаление на капиталовите разходи с 1,851 млрд. лв, като те ще бъдат в размер на 8,87 млрд. лв. По тази начин са обезпечени средствата за всички европейски програми, разплащанията по които изтичат тази година, както и капиталовите разходи, които имат избран изпълнител, в процес на изпълнение са или са в напреднала фаза на поръчката. Намаление на разходите има в перо „Издръжка“ на администрацията в размер на 1,5 млрд.лв.

„Не са пипани разходите за пенсии и заплати. Заложено е учителските заплати да са 125 % от средната работна заплата, предвидени са средства за увеличение на заплатите на асистентите в университетите. В бюджета на НЗОК са осигурени средства, така че да може всички болници да достигнат нива на минимални заплати от 1500 лв. за медицинска сестра и 2000 лв. за лекар“, допълни финансовият министър. Фондът за бедствия ще бъде увеличен от 70 млн. лв. на 130 млн. лв. с оглед на допълнителните събития, които се случиха. До момента са използвани 60 млн. лв. от тях.

Министърът съобщи, че данъчните облекчения, които бяха въведени миналата и предишните години, за ресторантьори, хляб, брашно, фитнеси, книги и др., остават до края на годината. Единственото данъчната ставка за природния газ се възстановява на 20 %. „Моето мнение е, че по средата на годината не е хубаво да се пипат данъци. Всичко, което е свързано с допълнителни данъчни ставки, трябва да бъде разгледано от 01 януари 2024 г., за да има предвидимост за целия бизнес“, подчерта Василев.

При така направения план се предвижда дългът да остане същия като процент от БВП, както миналата година, съобщи Асен Василев. „Вече беше изтеглен 3 млрд. лв. дълг, за да се върне стар дълг. Нарастването на нетния дълг ще бъде в обема на дефицита“. С този бюджет влизаме изцяло в параметрите, които са заложени по Маастрихтските критерии, категоричен беше министърът. Бюджетът е разчетен при БВП 184 486 млн. лв. Този размер е заложен от служебния кабинет.

Асен Василев съобщи, че се планира бюджетът да бъде внесен в Народното събрание в първата седмица на месец юли, за да може да бъде приет до 31 юли и да влезе в сила от 01 август. „Все още текат доуточнявания с част от министерствата и другите първостепенни разпоредители със средства“, допълни той.