Назад

Европалати призовава за ангажираност с конкурентоспособността на Европа и за постигане на правилния регулаторен баланс в краткосрочен и дългосрочен план


По повод Общото събрание на Асоциацията на европейските търговски палати, което се проведе в Женева на 20 юни, Европалати се обръща към европейските законодатели да се ангажират с конкурентоспособността на Европа и да балансират законадателните инициативи.

С очакваното приемане на председателството на Съвета на ЕС от Испания и оставащата една година до края на настоящия мандат на европейските институции, както и на фона на подготовката за новия петгодишен мандат е от изключително значение политическите лидери да направят всичко необходимо за подобряване на бизнес средата в Европа.

От началото на настоящия мандат на ЕС през 2019 г. европейският бизнес е изложен на много, значими и нови политически инициативи и предложения за ново законодателство. Следването на целите на Комисията под ръководството на фон дер Лайен е с непостоянен характер, въпреки глобалната пандемия, войната, енергийната криза, прекъснатите международни вериги за доставки и силните икономически ветрове.

Компаниите се борят със следването на появяващите се нови изисквания, особено във връзка със зеления преход и управлението на околната, социалната и корпоративна среда. Дигиталният и зелен преход могат да се постигнат само ако се осъществяват от процъфтяващо бизнес общество, но много компании са достигнали до точката на насищане със законодателни промени и инициативи. Наистина, има усещане сред предприемачите, че ЕС не обръща внимание на кумулативната тежест, която неговите правила налагат върху ежедневните дейности на бизнеса.

Новата цел на Комисията за намаляване на изискванията за докладване с 25 % и ангажиментът за извършване на редовни проверки на конкурентоспособността са добре дошли, но е необходимо по-фундаментална промяна и подход, основан на превенция, а не на лечение. Последните 12 месеца от този мандат на ЕС трябва да се използват за бързо и съществено отстраняване на регулаторния дисбаланс. Това трябва да бъде отправна точка и за законодателния мандат 2024-2029 г., поставяйки бизнеса на преден план, за да позволи на компаниите да планират, инвестират, правят иновации и наемат работа. 

Търговските палати действат като мост между публичните органи и бизнес общността и като такъв се ангажират да предоставят конкретни препоръки и подкрепа на ЕС за постигане на правилния регулаторен баланс. Европа остава икономическа сила и източник на прогресивни политически решения за предизвикателствата на обществото. Европалати апелират за съвместна работа с европейските институции, за да гарантират, че това ще остане така, за доброто на предприятията и за доброто на гражданите в Европа.


Пълният текст на позицията на Европалати на английски език вижте тук