Назад

Международна конференция събира академичните среди и бизнеса


Международен форум с участието на представители на академичните среди и на бизнеса от България и Румъния ще се състои на 29 юни 2023 г. (четвъртък) в Русе.

Събитието, посветено на трансграничните предизвикателства и възможностите за тяхното преодоляване, ще се проведе в Канев център. Българо-румънска палата е съорганизатор на форума, съвместно с Русенския университет и Университета в Крайова, Румъния.

В рамките на две кръгли маси, посветени на предизвикателства в образованието, науката и иновациите и на трансграничното сътрудничество като двигател за развитието на регионалните екосистеми, участниците ще споделят позиции и опит. В последната част на форума е предвидена нетуъркинг сесия, в която ще можете да се запознаете с компании от трансграничния регион на Румъния и България.

Събитието е част от дейностите на консорциума АКРОС-Европейски трансграничен университет, в който участват десет висши училища от Полша, Германия, Румъния, България, Испания, Словения Франция, Латвия и Италия. Вижте цялата програма тук.

Моля, попълнете регистрационния формуляр, ако сте съгласни контактите ви да бъдат споделени с останалите компании-участници.