Назад

Европалати иска от ЕС по-благоприятна среда за развитие на малките и средни предприятияВ подготовка за предстоящите избори и в очакване на следващия мандат на Европейския парламент, Асоциацията на европейските търговски палати повдига актуални теми в публикувания манифест за програмата на ЕС 2024-2029.

Европалати апелира за конкурентен единен пазар и регламенти на ЕС, изготвени от гледна точка на малките и средни предприятия. За да се гарантира по-силна европейска икономика, е наложително да се интегрират МСП в развиващите се вериги за създаване на стойност и да се капитализира техният потенциал за растеж и капацитет за иновации.

Посланието, което европейските палати, заедно с Българската търговско-промишлена палата, подкрепят е - Следващият мандат на ЕС трябва да осигури благоприятна среда за европейския бизнес, ако искаме Съюзът да остане конкурентоспособен пред останалите глобални политически блокове.

Мерките за това включват: улесняване на достъпа до финансиране и създаване на възможности за инвестиции; намаляване на административната тежест и осигуряване на благоприятно за МСП законодателство; интегриране на МСП във всички вериги за създаване на стойност; посрещане нуждите на бизнеса в периферните райони;  справяне с недостига на умения.

Жан-Чарлз Хереншмид, председател на комисията по икономическа политика на Европалати, в своето интервю, подчертава сложността на законодателството на ЕС и очертава пътя напред след изборите за ЕС през юни.

Прочетете интервюто на английски език тук.