Брой 153 (913), 11-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Българска банка за развитие бе приета за инвеститор в инициативата SIA на ЕИФ


Българска банка за развитие ще участва като инвеститор в програмата на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) Social Impact Accelerator (SIA). Инициативата е насочена към публично-частно партньорство за инвестиции в малки и средни предприятия със значимо социално въздействие. Българска банка за развитие ще се включи в програмата с 1 млн. евро, като със същия дял участват също Deutsche Bank и Crédit Coopératif. Тази инвестиция ще допринесе за диверсификацията на източниците на финансиране на SIA, специално в Централна и Източна Европа, включително България, които са все още сравнително млади и неразвити пазари за социалните предприятия и социалните фондове. 

SIA, който е създаден като фонд от фондове, се стреми да привлече около 250 млн. евро, като основни инвеститори са ЕИФ и ЕИБ. Средната очаквана възвращаемост на направените инвестиции е над 5%, а продължителността на инициативата – 15 години.

Първоначално набраните през 2014 година ресурси за социално влияние са разпределени в пет социални фондове. Оттогава размерът на средствата се е удвоил, за да се отговори на засиленото пазарно търсене. Приоритетни за финансиране са фондове за социално въздействие, чийто основен акцент са образованието, създаването на работни места, развитието на изостаналите географски райони, грижата за възрастните хора, здравеопазването, подкрепата на социално слабите групи, интеграцията на хората с увреждания, опазването на околната среда.

SIA е първият паневропейски фонд в публично-частно партньорство за подкрепа на социални предприятия, създаден през май 2013 г. Инициативата отговаря на нарастващата потребност от наличие на венчър финансиране за подкрепа на социалните предприятия – сегмент от бизнеса, който става все по-важен за насърчаване на социалното включване, създаване на алтернативни възможности за заетост на маргинализирани социални групи и осигуряване на икономически растеж.

SIA е и първата стъпка в стратегията на Групата на ЕИБ да положи началото на инвестициите в социални предприятия и е в унисон с политиката на ЕС за създаване на устойчив пазар за финансиране на социалното предприемачество в Европа. Освен традиционните цели за финансова доходност, тези социални фондове се стремят да ускорят положителните социални промени като резултат на своята инвестиционна дейност.
Повече информация за програмата можете да намерите на официалната интернет страница на ЕИФ – http://www.eif.org/what_we_do/equity/sia/index.htm

НОВИНИ ОТ БТПП
Докога обществото ще плаща вместо тези, които генерират отпадъци?
БТПП няма да подкрепи никакво по-нататъшно отлагане на въвеждането на справедливия законов принцип „замърсителят плаща” Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Българинът продължава да избира произведената у нас бира
Членовете на Съюза залагат на иновациите и разширяването на портфолиото си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация до Молдова
Във връзка със Седмото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда
Чрез преходна и заключителна разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обнародван днес в Държавен вестник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Внедрена e Митническа информационна система за изнасяне – МИСИ
Икономическите оператори, които имат регистрация за електронно деклариране, не е необходимо да правят нова регистрация Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие бе приета за инвеститор в инициативата SIA на ЕИФ
Инициативата е насочена към публично-частно партньорство за инвестиции в малки и средни предприятия със значимо социално въздействие Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
26 млрд. евро и до 363 хил. работни места изгубени всяка година в ЕС заради фалшиви изделия
Ново проучване от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) Още