Брой 153 (913), 11-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда


Работодателите в микро- и малките фирми отново могат да въвеждат  удължено работно време при производствени причини и непълно работно време при намаляване на обема на работа, след като депутатите гласуваха отмяна на влезлия в сила на 17 юли Параграф 2а от Кодекса на труда.

Чрез преходна и заключителна разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, който днес, 11.08.2015 г., беше обнародван в Държавен вестник (бр. 61 от 11.08.2015 г.), бе отменен параграф 2а от Кодекса на труда, като малките фирми могат да въвеждат удължено или непълно работно време при производствена необходимост или при намаляване на обема на работа. Парламентът реши изрично промяната в Кодекса на труда да влезе в сила със задна дата - от 17 юли 2015 г.

Възстановява се и задължението на микро- и малките предприятия да утвърждават Правилник за вътрешния трудов ред – едно допълнително натоварване на фирмите с безмислени формалности. Коментар на Българската търговско-промишлена палата относно тези неаргументирани промени ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Докога обществото ще плаща вместо тези, които генерират отпадъци?
БТПП няма да подкрепи никакво по-нататъшно отлагане на въвеждането на справедливия законов принцип „замърсителят плаща” Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Българинът продължава да избира произведената у нас бира
Членовете на Съюза залагат на иновациите и разширяването на портфолиото си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация до Молдова
Във връзка със Седмото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда
Чрез преходна и заключителна разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обнародван днес в Държавен вестник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Внедрена e Митническа информационна система за изнасяне – МИСИ
Икономическите оператори, които имат регистрация за електронно деклариране, не е необходимо да правят нова регистрация Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие бе приета за инвеститор в инициативата SIA на ЕИФ
Инициативата е насочена към публично-частно партньорство за инвестиции в малки и средни предприятия със значимо социално въздействие Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
26 млрд. евро и до 363 хил. работни места изгубени всяка година в ЕС заради фалшиви изделия
Ново проучване от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) Още