Брой 153 (913), 11-08-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Докога обществото ще плаща вместо тези, които генерират отпадъци?


Бизнесът отново констатира недостатъчна активност на държавните институции по привеждане на таксата за битови отпадъци (ТБО) в съответствие с принципа “замърсителят плаща”. След многократно отлагане на  нормативното решение за това от 16 юни 2014 г. досега, и през тази година се забелязва пасивност на държавните и особено общинските власти за привеждането му в действие. Съществува реална опасност ТБО  да продължи да бъде допълнителен данък върху стойността на недвижимите имоти, а не плащане за действително генерираното количество битов отпадък.

Несправедливото разпределение на тази тежест не е единствената вредна последица за икономиката. Еднакво вреди и липсата на стимул за тези, които генерират отпадъци да търсят начини да намалят тяхното количество. Безспорни са ползите за всички в държавите, въвели тези принципи в действие. Ако има среди, незаинтересовани това да се случи в България, това не е причина обществото да толерира поредното отлагане на решаването на въпроса.

Затова БТПП настоя на последното заседание на Консултативния съвет за индустриална стабилност Министерството на икономиката да изпрати писмо до Министерството на финансите с искане за ускоряване действията на компетентните органи, събрани в Междуведомствена работна група (МРГ) за разработване на методика за изготвяне на план-сметка за необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на размера на таксата за битови отпадъци и съответно за предложения за изменение на Закона за местните данъци и такси. МРГ е създадена и работи от 16 юни 2014 г., но все още без резултат. Със съобщение от 10 август 2015 г. Министерството на икономиката информира БТПП, че е изпратено такова писмо, без да предоставя копие от документа. Всички работодателски организации нееднократно са напомняли за това неизпълнено задължение  (копие от последното напомнящо писмоТУК).

БТПП напомня, че няма да подкрепи никакво по-нататъшно отлагане на решаването на въпроса и влизане в действие на законовата разпоредба за приемане на методика и план-сметка по отношение на такса смет. Припомняме,  че само по отношение на битовите отпадъци Законът за местните данъци и такси е променян 4 пъти от 1998 г. досега и че крайният срок за изготвяне на методиката за определяне на размера на таксата е изтекъл на 30 март 2015 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Докога обществото ще плаща вместо тези, които генерират отпадъци?
БТПП няма да подкрепи никакво по-нататъшно отлагане на въвеждането на справедливия законов принцип „замърсителят плаща” Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюз на пивоварите: Българинът продължава да избира произведената у нас бира
Членовете на Съюза залагат на иновациите и разширяването на портфолиото си Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в бизнес делегация до Молдова
Във връзка със Седмото заседание на Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо сътрудничество Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда
Чрез преходна и заключителна разпоредба в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, обнародван днес в Държавен вестник Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Внедрена e Митническа информационна система за изнасяне – МИСИ
Икономическите оператори, които имат регистрация за електронно деклариране, не е необходимо да правят нова регистрация Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие бе приета за инвеститор в инициативата SIA на ЕИФ
Инициативата е насочена към публично-частно партньорство за инвестиции в малки и средни предприятия със значимо социално въздействие Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
26 млрд. евро и до 363 хил. работни места изгубени всяка година в ЕС заради фалшиви изделия
Ново проучване от Ведомството за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM) Още