Брой 185 (695), 26-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Министерство на финансите: Стартиралата процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в КТБ не е „наказателна процедура"


Поради постъпили запитвания във връзка с разпространено прессъобщение от Европейската комисия днес относно стартирала процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в „Корпоративна търговска банка" АД и Търговска банка „Виктория" ЕАД, Министерството на финансите разпространи следното съобщение:

„Стартиралата процедура не е „наказателна процедура", а част от досъдебната фаза от процедурата по неизпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в ЕС, която се прилага спрямо всички държави членки съгласно член 258 от Договора за функциониране на ЕС.

Целта и задачата на такава процедура не е да „накаже" съответната държава членка, а в диалог между Европейската комисия и властите на държавата членка да се установи дали и какво е нарушението на правото на ЕС, какви мерки следва да бъдат предприети и в какви срокове. По същия въпрос вече бяха проведени разговори и разменена кореспонденция с Европейската комисия в рамките на т.н. информационна фаза (предшестваща досъдебната фаза). В отговор до Европейската комисия българската страна изрази готовност в случай, че бъдат констатирани несъответствия с правото на ЕС, да предприеме необходимите действия за извършване на законодателни изменения.

Писмото, което е изпратено на българските власти и на което следва да се отговори до 15 октомври 2014 г., представлява Официално уведомително писмо, което е първият етап от досъдебната фаза. Българските власти ще изготвят единен, координиран и съгласуват отговор на всички въпроси, които са повдигнати в писмото на Европейската комисия, като както и преди ще бъде осъществен синхрон в действията между Министерство на финансите, Българска народна банка и Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Само ако Европейската комисия не е удовлетворена от отговора на българските власти на Официалното уведомително писмо или счита, че нарушението не е премахнато, тя изпраща след това второ писмо, което се нарича Мотивирано становище и в което тя би изложила своите аргументи на отговора от България. Мотивираното становище също е част от досъдебната фаза и отново ще съдържа определен срок, в който българската страна следва да отговори. Едва след това, ако Европейската комисия прецени, че българската страна не се е съобразила с нейното мотивирано становище в определения срок, тя може да вземе решение да сезира Съда на Европейския съюз, с което стартира съдебната фаза на процедурата.

Бихме искали още веднъж да уверим вложителите и инвеститорите в двете банки, както и цялата българска общественост, че Министерство на финансите полага всички възможни усилия за намиране на решение по този сложен казус.”, се казва в заключителната част на прессъобщението на министерство на финансите.

НОВИНИ ОТ БТПП
ЕВРОПАЛАТИ: Половината от програмите за професионално обучение да бъдат под формата на стажове
Подобряването на качеството и количеството на стажовете е от решаващо значение за справяне с младежката безработица Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково се проведе обучение и консултантски ден за израстване в кариерата
Подпомагане професионалното развитие на младите специалисти, най-вече в областта на личностни качества и умения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи в Лондон, Великобритания, 26 – 29 ноември 2014 г.
Ще бъдат включени български софтуерни компании от сектор информационни и комуникационни технологии Още
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
10 октомври 2013 г. от 9.30 ч., Зала "Роял”, София Хотел Балкан Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Министерство на финансите: Стартиралата процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в КТБ не е „наказателна процедура"
По въпроса вече са проведени разговори и разменена кореспонденция с Европейската комисия Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Кибер-атаките не заобикалят България
У нас 54 администрации, 5 университета, 9 банки и доставчици на услуги са били обект на хакерски атаки през 2014 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец септември: основни решения на Европейската комисия
За България те са относно околна среда и свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство