Брой 185 (695), 26-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Хасково се проведе обучение и консултантски ден за израстване в кариерата

На 24 и 25 ти септември за втори път в град Хасково се проведоха обучение и консултантски ден за израстване в кариерата. Лектор отново беше доц. д-р Радостин Долчинков, Бургаски свободен университет. Инициативите са по линия на изпълнението на мащабен европейски проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, изпълняван от Българска търговско-промишлена палата със съдействието на мрежата на регионалните палати.

По време на обучението участие взеха около 30 млади специалисти. Доц. д-р Радостин Долчинков обърна внимание на основните етапи в развитието на кариерата - подготовка за работа, навлизане в организацията, ранна, средна и късна кариера. Според лектора, ключът към цялата дейност по бъдещото развитие е да се определи настоящата ситуация, а именно „кой сте вие, в какво сте добри и кои от вашите интереси могат да бъдат развити в дадена професия”. Бяха начертани  някои основни стратегии за развитие на кариерата.

По време на консултантския ден бяха проведени разговори с желаещи да се развиват в кариерата, бяха дадени препоръки относно начина на израстване и указания за прилагане на актуални програми с възможности за развитие.

Вече 4 месеца Кариерният център към БТПП в гр. Хасково информира и консултира заети лица в малки и средни предприятия, стартиращи и управляващи собствен бизнес. Съдейства за професионалното развитие на младите специалисти, най-вече за формиране на личностни качества и умения за кариерно израстване.

Благодарение на това се създават условия за стимулиране мобилността на работната сила и по-голяма гъвкавост на пазара на труда.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
ЕВРОПАЛАТИ: Половината от програмите за професионално обучение да бъдат под формата на стажове
Подобряването на качеството и количеството на стажовете е от решаващо значение за справяне с младежката безработица Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково се проведе обучение и консултантски ден за израстване в кариерата
Подпомагане професионалното развитие на младите специалисти, най-вече в областта на личностни качества и умения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи в Лондон, Великобритания, 26 – 29 ноември 2014 г.
Ще бъдат включени български софтуерни компании от сектор информационни и комуникационни технологии Още
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
10 октомври 2013 г. от 9.30 ч., Зала "Роял”, София Хотел Балкан Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Министерство на финансите: Стартиралата процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в КТБ не е „наказателна процедура"
По въпроса вече са проведени разговори и разменена кореспонденция с Европейската комисия Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Кибер-атаките не заобикалят България
У нас 54 администрации, 5 университета, 9 банки и доставчици на услуги са били обект на хакерски атаки през 2014 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец септември: основни решения на Европейската комисия
За България те са относно околна среда и свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство