Брой 185 (695), 26-09-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"


Министерство на икономиката и енергетиката, като Програмен оператор на Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", организира встъпителна конференция на 10 октомври 2013 г. от 9.30 часа в Зала "Роял”, София Хотел Балкан, гр. София.

Целта е представяне на Програмата и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в следните направления:

  • производство на електрическа енергия от водна енергия на съществуващи водоснабдителни и напоителни системи;
  • енергийна ефективност в обществени сгради (смяна на горивни инсталации и системи) и използване на енергия от ВИ за производство на топлинна енергия;
  • производство на горива от биомаса;
  • дейности, свързани с обучение и информираност за повишаване капацитета на държавните и общински администрации по отношение прилагането на мерки за енергийна ефективност.

Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия" е на обща стойност от 15 600 288 евро.

На конференцията са поканени да присъстват компании от Кралство Норвегия, Исландия и Княжество Лихтенщайн, и да представят възможности за създаване на двустранно сътрудничество за изпълнение на проектите.

Всички желаещи да присъстват на събитието, моля да попълнят регистрационната форма и да я изпратят на електронна поща: eerebg04@mee.government.bg в срок до 30 септември 2013 г.

Регистрационна форма

Информация за програма "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"

Програма

НОВИНИ ОТ БТПП
ЕВРОПАЛАТИ: Половината от програмите за професионално обучение да бъдат под формата на стажове
Подобряването на качеството и количеството на стажовете е от решаващо значение за справяне с младежката безработица Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Хасково се проведе обучение и консултантски ден за израстване в кариерата
Подпомагане професионалното развитие на младите специалисти, най-вече в областта на личностни качества и умения Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Tърговска мисия с провеждане на двустранни срещи в Лондон, Великобритания, 26 – 29 ноември 2014 г.
Ще бъдат включени български софтуерни компании от сектор информационни и комуникационни технологии Още
Встъпителна конференция за представяне на проект "Енергийна ефективност и възобновяема енергия"
10 октомври 2013 г. от 9.30 ч., Зала "Роял”, София Хотел Балкан Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Министерство на финансите: Стартиралата процедура срещу България във връзка с достъпа на вложителите до средствата им в КТБ не е „наказателна процедура"
По въпроса вече са проведени разговори и разменена кореспонденция с Европейската комисия Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Кибер-атаките не заобикалят България
У нас 54 администрации, 5 университета, 9 банки и доставчици на услуги са били обект на хакерски атаки през 2014 Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Процедури за нарушение от месец септември: основни решения на Европейската комисия
За България те са относно околна среда и свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство