Назад

ББР ще подкрепя творческите индустрии и стартъпите при още по-добри условия


Българската банка за развитие обнови условията по програмата си в партньорство Паневропейския гаранционен фонд в подкрепа на малкия и средния бизнес, творческите индустрии и стартиращите предприятия в производството. Кредитите за бизнеса и креативните професии вече са с намалено, 5% самоучастие, а срокът за кандидатстване е удължен до 30 юни 2022 г.

Програмата на ББР „Business:Creative:StartUP“ осигурява финансиране на едни от най-засегнатите от пандемията сектори с преференциални лихви и по-ниски от стандартните изисквания за обезпечение и самоучастие.

Размерът на отпусканите кредити за творчески бизнеси е до 500 хил. лв. Стартиращите компании могат да се възползват от финансиране до 250 хил. лв., без да е нужно да залагат имуществото си, като гаранция ще бъде закупеният актив. Малките и средните предприятия от всички сектори, които не попадат в другите два сегмента, също могат да кандидатстват за заем при по-добри условия: от 100 хил. до 5 млн. лева, за срок до 10 г. и гратисен период до 18 месеца.

До момента по програмата в партньорство с Паневропейския гаранционен фонд са отпуснати кредити на обща стойност почти 3 млн. лв. на фирми основно в сферата на  производството и търговията, сред които като една стартираща.

Нуждаещите се от финансиране вече могат да подават заявления за кандидатстване онлайн или на място, в офиса на ББР в София на ул. „Дякон Игнатий“ 1.

Предоставеното финансиране се осъществява по гаранционен инструмент EGF, изпълняван от Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) с финансовата подкрепа на държавите-членки на Европейския съюз, които допринасят за Паневропейския гаранционен фонд.