Назад

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Alimentaria Barcelona 2022


В периода 03-07.04.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Alimentaria Barcelona 2022 в Барселона, Испания.

Поканени за участие в търговската мисия са български малки и средни предприятия, производители на хранителни продукти (пресни, замразени, охладени сухи храни, пакетирани и консервирани изделия и напитки), сладкарски, захарни и шоколадови изделия.

Програмата на търговската мисия предвижда представителите на българските МСП да посетят изложението, да участват в двустранни срещи, семинари и кръгли маси, с чуждестранни фирми, изложители и посетили на изложението.

Alimentaria Barcelona 2022 е най-мащабният панаир за хранителната индустрия в Испания и един от най-големите в света. С участието на повече от 4000 компaнии, Alimentaria представя нови тенденции в областта на хранително-вкусовата промишленост и дава големи бизнес възможности. Платформата на изложението представя иновациите и най-новите тенденции в хранително-вкусовия сектор – Alimentaria Hub е домакин на над 12 000 бизнес срещи и 120 конгресни сесии, Experience – Live Gastronomy се фокусира върху темите за устойчивост в кухнята, както и Inoval, който е домакин на над 300 продуктови дебюта.

За участие в търговската мисия, ИАНМСП поема разходите, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус); трансфери и вътрешен транспорт; хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи, техническо оборудване, кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 14 февруари 2022 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 24:00 часа на 14 февруари 2022 г.  За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77 или Даяна Иванова, тел: 02/ 940 79 83.