Брой 209 (969), 29-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Българска банка за развитие стартира нова програма за индиректно микрофинансиране


Българска банка за развитие (ББР) стартира нова инициатива за индиректно микрофинансиране с подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм на микрофинансиране „Прогрес“. Програмата ще се осъществява чрез търговските банки и техните дъщерни дружества – финансови институции, които предоставят лизинг и кредитиране на микропредприятия.

Целта на схемата за индиректно финансиране е предоставяне на нови микрокредити и микролизинги за бизнеса в размер до 24 999 евро. Програмата е насочени към предприятия с до 10 работника и активи до 2 млн. евро. Допустими бенефициенти са също самонаети лица, предприемачи, желаещи да стартират нов бизнес, лица, загубили работа или със затруднен достъп до кредитен ресурс.

Бюджетът на програмата е 6 250 000 евро, като е предоставена възможност финансовите институции, заявили интерес към схемата, да кандидатстват за целия размер на ресурса. Минималният обем на кредитите, които могат да бъдат предоставяни на партньорите по програмата, е 500 000 евро.

Очаква се инициативата да стартира през м декември, като търговските банки и финансовите институции могат да заявят интерес за включване в нея до 13 ноември 2015 г. Партньорите по програмата ще имат възможност да получат кредитен ресурс на фиксиран лихвен процент от 1,75% + марж от 0,05% годишно и ще бъдат селектирани главно според финансово им състояние и предлаганите от тях най-благоприятни условия за клиентите. Детайлна информация за условията на схемата може да намерите тук.

НОВИНИ ОТ БТПП
НСТС разгледа днес три проекта на закони
За държавния бюджет за 2016 г., за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2016 г. и за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. Още
Тържествено отбелязване на 70-годишнината на Техническия университет – София
Днес в университета се обучават над 13 хиляди български и близо 800 чуждестранни студенти Още
GS1 България участва в Логистична бизнес конференция
Демонстрира Продуктовия каталог и мобилното приложение БГ Баркод в Експо зоната на конференцията Още
Среща с австрийската финансова институция HYPO NOE
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Наредба за реда и начина за набирането, разходването, отчитането и контрола на средствата на Фонд "Сигурност на електроенергийната система"
Предлага Министерството на енергетиката Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Българска банка за развитие стартира нова програма за индиректно микрофинансиране
С подкрепата на Европейския инвестиционен фонд и Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Публикувани са новите искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че предложенията ще накърнят икономическите им интереси, могат да подадат възражения... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Стратегия на ЕС за региона на река Дунав: 4-ти годишен форум за насърчаване на иновациите в региона
Действия в областта на транспорта, енергетиката, сигурността, растежа и създаването на работни места Още