Брой 116 (1874), 20-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП подкрепя развитието на здравния туризъм в България
На 18 юни в хотел HILL-София се проведе работна среща за представяне на базисните концепции и практически стъпки при разработване на програма за медицински туризъм. Събитието бе организирано от МедиХелп (MEDIHELP International) и Международната aсоциация за здравна акредитация (GLOBAL HEALTHCARE ACCREDITATION).

Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България, поднесе поздравителен адрес към организаторите и участниците в срещата. GS1 България като представител на международна организация за глобални стандарти, осигурява на българския бизнес достъп до глобална система за автоматична идентификация и маркиране с баркод на пациенти, лечебни заведения, лекарства, изследвания и други.   Въвеждането на стандартите GS1 допринася за успешна проследимост на хора, услуги, инвентар, лекарства и медицински изделия и са тясно свързани с понятия като електронно досие, електронни рецепти и други.

Работната среща  на тема: „Медицински и здравен туризъм.  Здравна акредитация“ с гост лектори Карен Тимонс и Бил Кук от Международната асоциация за здравна акредитация (GHA)  имаше за цел да повиши осведомеността за предизвикателствата, пред които са изправени пациентите, когато търсят лечение през граница, при утвърдени доставчици на здравни услуги, които осигуряват добро преживяване за самия пациент. Специално внимание беше обърнато на необходимостта от тясно сътрудничество между всички заинтересованите страни, в т.ч. пациенти, лечебни заведения, хотели, университети и научни звена, правителството и частния сектор, за да може България да се развие като водеща медицинска туристическа дестинация.

GHA е независим акредитиращ орган, който прилага международни стандарти и професионални норми, разработени в консултация с водещи експерти в медицинската туристическа индустрия. В рамките на програма за акредитация Асоциацията помага на доставчиците на здравни услуги да подобрят преживяването на пациентите по време на медицински пътувания чрез валидиране качеството на предлаганите услуги, свързани със самото пътуване и престой в съответната държава, повишаване видимостта и прилагане на устойчиви бизнес модели за медицински пътувания. Програмата GHA допълва съществуващите национални и международни програми за клинична акредитация.

Българската търговско-промишлена палата смята темата за здравния туризъм като изключително важна в социален, здравен и икономически аспект. България разполага с ценни ресурси за развитието на здравния спа туризъм.  У нас има достатъчно спа центрове, лечебни заведения и добри специалисти, което ни прави конкурентноспособни. Има какво да предложим за подобряване грижата за пациентите, както и да използваме този ресурс като добър източник на приходи за здравеопазването и туризма. Недостатъчно използвано остава публично-частното партньорство - държава, местна власт, бизнес, както и успешните формули за стимулиране на частните инвестиции в спа сектора. БТПП като представителна организация на над 50 хиляди работодатели в България подкрепя развитието на България като дестинация за медицински туризъм и е готова да участва в конструктивни диалози с всички партньорски институции за утвърждаване на програмата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС Още
Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения
Предложенията ще затруднят притежателите на права върху търговски марки Още
БТПП подкрепя развитието на здравния туризъм в България
Секторът е изключително важен в социален, здравен и икономически аспект Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална конференция за превенция и борба с насилието над деца събира международни експерти в София
27-28 юни, Парк-хотел Москва - София Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България
Въвеждане на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
На 2 юли приключва приемът на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания
От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Регламентира се сетълмента на безналични ценни книжа ... Още