Брой 116 (1874), 20-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Регионална конференция за превенция и борба с насилието над деца събира международни експерти в София

Регионалната конференция на високо равнище „Интелигентни инвестиции в стратегии и партньорства за предотвратяване и справяне с насилието над деца" се организира от Министерството на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето, УНИЦЕФ,  Световната здравна организация (СЗО), Child Protection Hub, подкрепян от Terre des Hommes и Обединение „Детство без насилие“- България. В регионалната конференция ще вземат участие над 140 експерти и представители на държавни институции от 10 държави от региона, както и авторитетни академични преподаватели от САЩ, Обединеното кралство, България.

Цел:

Ще бъде обсъдено какви мерки за преодоляване на насилието съществуват в глобален мащаб и какви действия предприемат страните в Източна и Югоизточна Европа за решаването на проблема. Основният акцент ще и обменът на знания и добър и работещ опит. По време на конференцията ще бъде изяснено и защо е важно и необходимо да събираме подробни данни и информация за насилието, последствията от него и цената на бездействието.

Данните:

В глобален план, близо 1 милиард непълнолетни на възраст между 2 и 17 години са претърпели физическо, емоционално или сексуално насилие, според данни на СЗО от 2017г.

България не поддържа единна база данни за случаите на насилие. По данни на прокуратурата за 2018 г., 2379 непълнолетни и 1941 малолетни са пострадали от престъпления.  През 2018г. са постъпили 1 106 сигнала за насилие над деца, докладва Агенцията за социално подпомагане. Случаите на агресия в училище се увеличават, като нараства вербалната агресия. Според данни на Министерството на образованието и науката, за учебната 2017/2018 г. е имало 3 616 случаи на агресия (през учебната 2015/2016 г. те са били 3 043).

Световният опит:

Осъзнавайки дългосрочните последици на насилието за децата, техните родите и цялото общество, СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации и партньори разработиха инструмент, базиран на научни доказателства и добри практики за това какво работи за предотвратяване и реагиране на насилието срещу деца и млади хора. INSPIRE е насочен към всички - от правителствата до родителите и от гражданското общество до частния сектор. Всяка държава може да се възползва от INSPIRE, ако той се прилага посредством национална програма за действие, в която активно участват всички страни – правителството, гражданското общество, родителите, децата и младите хора, медиите, бизнесът. На всеобхватния феномен „насилие над деца и млади хора“ може да бъде намерено решение, само ако има конструктивен диалог и общи действия от страна на всички.

 

Глобалното партньорство за прекратяване на насилието над деца:

През юли 2016 г. Генералният секретар на ООН основа Глобалното партньорство за прекратяване на насилието срещу деца и свързания с него фонд. Партньорството обединява всички -  правителства, агенции на ООН, международни организации, родители, гражданското общество, религиозни групи, частния сектор, изследователи, учени и самите деца. Неговата единствена цел е да се сложи край на насилието срещу всички деца. Всяка държава може да се присъедини към Партньорството, като участието осигурява достъп до много ресурси (включително и финансови) и конкретни тествани и работещи решения.

Дата:                                                    

27-28 юни

Час: 9 часа

Място: Парк-хотел Москва

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС Още
Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения
Предложенията ще затруднят притежателите на права върху търговски марки Още
БТПП подкрепя развитието на здравния туризъм в България
Секторът е изключително важен в социален, здравен и икономически аспект Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална конференция за превенция и борба с насилието над деца събира международни експерти в София
27-28 юни, Парк-хотел Москва - София Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България
Въвеждане на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
На 2 юли приключва приемът на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания
От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Регламентира се сетълмента на безналични ценни книжа ... Още