Брой 116 (1874), 20-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България


Правителството прие Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България.

Целта на Пътна карта е да очертае подробен план за действие във връзка с изпълнението на специфичните препоръки за подобряване на ефективността на рамката за несъстоятелност и стабилизация в България и за въвеждане на нова процедура за събиране и публикуване на данни за производствата по несъстоятелност и стабилизация.

Документът обхваща следните препоръки: законодателни и организационни промени; обучителни програми за синдици, доверени лица и съдии; специализирани електронни средства за комуникация в рамките на производството по несъстоятелност; разработване и представяне на наръчници, кодекси, образци и насоки; събиране и публикуване на данни.

Сред плануваните законодателни промени са въвеждането на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност, въвеждане на процедури за опрощаване на дълговете за предприемачи, лесен и бърз достъп до производства по несъстоятелност и процедури по стабилизация за юридически лица и предприемачи, ускорени процедури за малки предприятия, съкратени процесуални срокове в рамките на производството по несъстоятелност.

Пътната карта е изготвена от Министерството на правосъдието в рамките на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“, съфинансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество
БТПП не подкрепи проект на Закон за изменение и допълнение на ЗДДС Още
Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения
Предложенията ще затруднят притежателите на права върху търговски марки Още
БТПП подкрепя развитието на здравния туризъм в България
Секторът е изключително важен в социален, здравен и икономически аспект Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Регионална конференция за превенция и борба с насилието над деца събира международни експерти в София
27-28 юни, Парк-хотел Москва - София Още
БИЗНЕС СРЕДА
Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България
Въвеждане на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
На 2 юли приключва приемът на годишни уведомления от работодатели по Закона за хората с увреждания
От следващата 2020 г. това ежегодно задължение следва да се изпълнява в първите 3 месеца от годината Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти
Регламентира се сетълмента на безналични ценни книжа ... Още