Брой 35 (795), 19-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ

Одобрено е споразумение с Българската банка за развитие


Кабинетът одобри Споразумение с Българската банка за развитие по въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и изплащането на безвъзмездната финансова помощ. На министрите на финансите и на регионалното развитие и благоустройството беше даден мандат да подпишат споразумението от името на правителството.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се осигурят по-добри условия на живот за хората в тях, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

 В проекта на споразумение се предвижда „Българска банка за развитие” АД да създаде и поддържа регистри на подадените искания за сключване на договори за целево финансиране по отделните обекти и на сключените договори за целево финансиране, да извършва наредените плащания по отделните обекти, текущо олихвяване на формираните експозиции при условията на Програмата и др. Предвижда се МРРБ да погасява формираните по предоставеното целево финансиране на отделни обекти експозиции, за които е възникнало правото на безвъзмездна финансова помощ до размера на планираните по бюджета на МРРБ средства за тази цел.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на балканските търговски палати проведе Общо събрание в Скопие
Повишаване на регионалната конкурентоспособност на индустрията – приоритет на Асоциацията за 2015 г. Още
Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене промени в Кодекса на труда
БТПП подкрепи предлаганите промени Още
БТПП участва в заседание на Европейския икономически и социален комитет
Дебат и становища по стратегия „Европа 2020“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обмисля се създаване на публичен регистър за фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост
Целта е пълна прозрачност на работата на фирмите в сектора и превенция на развитието на сивия сектор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи с египетски компании в областта на строителството и строителните материали в Букурещ
25 март 2015 г. , Новотел - Букурещ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Главна инспекция по труда публикува минималните ставки на възнагражденията в страните от ЕС
Тези ставки трябва да осигури всеки работодател на своите наети работници, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Одобрено е споразумение с Българската банка за развитие
По въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започна консултации за създаване на единен пазар на капитали в ЕС
Целта е да се премахнат пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансови средства от капиталовите пазари Още
Споделете вашия опит относно правилата на ЕС за опакованите стоки
Консултации за три основни законодателни акта - за стандартизираното пълнене на бутилки, за продуктите в готови опаковки и за размерите на опаковките Още