Брой 35 (795), 19-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП участва в заседание на Европейския икономически и социален комитет


Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев  участва в заседанието на Европейския икономически и социален комитет (EИСК) и във февруарската пленарна сесия на комитета в Брюксел. По време  на заседанието  бяха обсъдени  добри практики от сътрудничеството между ЕИСК и новата Европейска комисия, становища, които да бъдат разисквани на пленарната сесия и важни  доклади като Годишен обзор на растежа за 2015 г. и Правилник за дейността през 2015.

Председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер представи политическите насоки на Европейската комисия. Последва дебат по стратегията „Европа 2020“ във връзка с разглежданите становища. Зам.-председателят на БТПП   участва в дебата  и в обсъждането на напредъка  в изпълнението на стратегията и разисквания Годишен обзор на растежа за 2015 г.  на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка.

В Брюксел Георги Стоев участва и в среща на Бюрото на Групата на работодателите при ЕИСК с ръководители на украински работодателски организации и Американската търговска камара в Украйна.  На срещата присъстваха Олекси Мирошниченко - изпълнителен вицепрезидент на Конфедерацията на работодателите в Украйна и първи зам.-директор на представителите на работодателите на национално равнище,  Генадий Чижиков - председател на Търговската камара в Украйна, и Родион Колишко - директор на отдел за развитие на работната сила към Федерацията на работодателите в Украйна, и Тарас Качка, изпълняващ длъжността директор на Американската търговска камара в Украйна. Георги Стоев информира участниците в срещата за предстоящото отбелязване на 120-годишнината на БТПП. Председателят на Търговската камара в Украйна изрази желание да посети България до края на 2015 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на балканските търговски палати проведе Общо събрание в Скопие
Повишаване на регионалната конкурентоспособност на индустрията – приоритет на Асоциацията за 2015 г. Още
Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене промени в Кодекса на труда
БТПП подкрепи предлаганите промени Още
БТПП участва в заседание на Европейския икономически и социален комитет
Дебат и становища по стратегия „Европа 2020“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обмисля се създаване на публичен регистър за фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост
Целта е пълна прозрачност на работата на фирмите в сектора и превенция на развитието на сивия сектор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи с египетски компании в областта на строителството и строителните материали в Букурещ
25 март 2015 г. , Новотел - Букурещ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Главна инспекция по труда публикува минималните ставки на възнагражденията в страните от ЕС
Тези ставки трябва да осигури всеки работодател на своите наети работници, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Одобрено е споразумение с Българската банка за развитие
По въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започна консултации за създаване на единен пазар на капитали в ЕС
Целта е да се премахнат пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансови средства от капиталовите пазари Още
Споделете вашия опит относно правилата на ЕС за опакованите стоки
Консултации за три основни законодателни акта - за стандартизираното пълнене на бутилки, за продуктите в готови опаковки и за размерите на опаковките Още