Брой 35 (795), 19-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обмисля се създаване на публичен регистър за фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост


Да бъде създаден публичен регистър на фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост предложи заместник-министърът на икономиката Любен Петров на среща с изпълнителния директор на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/ Елица Ненчева. Целта е да бъде дадена пълна прозрачност и публичност на работата на фирмите в сектора и да бъде създадена превенция за развитие на сивата икономика в бранша. На срещата бе договорено да бъде сформирана работна група с участието на експерти от Министерства на икономиката, Комисия за защита на потребителите и Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, която да изготви критериите за членство в Публичния регистър и да подготви съдържанието на документа.

Изпълнителният директор на БКДМП  представи браншовата организация и визира проблемите на организацията, свързани с повишаването на конкурентоспособността на бранша, увеличаване на експортните възможности за фирмите, обезпечаването на дървообработващото  и мебелното производство с квалифицирани кадри. По данни на БКДМП в камарата членуват 320 фирми, а официално заетите лица са близо 50 хил.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на балканските търговски палати проведе Общо събрание в Скопие
Повишаване на регионалната конкурентоспособност на индустрията – приоритет на Асоциацията за 2015 г. Още
Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене промени в Кодекса на труда
БТПП подкрепи предлаганите промени Още
БТПП участва в заседание на Европейския икономически и социален комитет
Дебат и становища по стратегия „Европа 2020“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обмисля се създаване на публичен регистър за фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост
Целта е пълна прозрачност на работата на фирмите в сектора и превенция на развитието на сивия сектор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи с египетски компании в областта на строителството и строителните материали в Букурещ
25 март 2015 г. , Новотел - Букурещ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Главна инспекция по труда публикува минималните ставки на възнагражденията в страните от ЕС
Тези ставки трябва да осигури всеки работодател на своите наети работници, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Одобрено е споразумение с Българската банка за развитие
По въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започна консултации за създаване на единен пазар на капитали в ЕС
Целта е да се премахнат пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансови средства от капиталовите пазари Още
Споделете вашия опит относно правилата на ЕС за опакованите стоки
Консултации за три основни законодателни акта - за стандартизираното пълнене на бутилки, за продуктите в готови опаковки и за размерите на опаковките Още