Брой 35 (795), 19-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Асоциацията на балканските търговски палати проведе Общо събрание в Скопие

В Скопие се проведе Oбщо събрание на Асоциацията на балканските търговски палати  под мотото - „2015 - година на конкурентоспособността в региона”. Участваха председатели и представители на търговските палати на Албания, Босна и Херцеговина, България, Гърция, Кипър, Румъния, Сърбия, Турция и Черна гора. 

Председателят на Стопанската камара на Македония Бранко Азески –домакин на събитието, представи конкурентоспособността като предпоставка за по-успешно присъствие на световните пазари. Постигането на тази цел е възможно чрез осигуряване на микро-конкурентоспособност на ниво предприятие и благоприятен бизнес климат, който да насърчава въвеждането на нови продукти, технологии и инвестиции. 

Рифат Хисарчиклиоглу, председател на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция, отбеляза, че дългосрочно повишаване на конкурентоспособността на региона може да се постигне чрез сътрудничество между бизнес общността, правителството и всички заинтересовани страни. 

В изказването си на Общото събрание председателят на БТПП Цветан Симеонов акцентира върху ролята на търговско-промишлените палати за повишаване на конкурентоспособността чрез предоставяне на услуги в полза на бизнеса. Той представи новите услуги на БТПП в полза на търговията и промишлеността – мобилни приложения, улеснен достъп до база данни с промени в законодателството, до електронната система на Арбитражния съд към БТПП, както и бъдещи инициативи на Палатата. 

В рамките на Общото събрание на Асоциацията бе договорено през април да се организира среща в Охрид на 200 водещи бизнес лидери от региона.

Отбелязана бе и 93-та годишнина на Стопанската камара на Македония.

НОВИНИ ОТ БТПП
Асоциацията на балканските търговски палати проведе Общо събрание в Скопие
Повишаване на регионалната конкурентоспособност на индустрията – приоритет на Асоциацията за 2015 г. Още
Парламентарната икономическа комисия прие на първо четене промени в Кодекса на труда
БТПП подкрепи предлаганите промени Още
БТПП участва в заседание на Европейския икономически и социален комитет
Дебат и становища по стратегия „Европа 2020“ Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обмисля се създаване на публичен регистър за фирмите от дървообработващата и мебелната промишленост
Целта е пълна прозрачност на работата на фирмите в сектора и превенция на развитието на сивия сектор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Срещи с египетски компании в областта на строителството и строителните материали в Букурещ
25 март 2015 г. , Новотел - Букурещ Още
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
Главна инспекция по труда публикува минималните ставки на възнагражденията в страните от ЕС
Тези ставки трябва да осигури всеки работодател на своите наети работници, независимо дали те са граждани на съответната държава или на друга от ЕС Още
БАНКИ, КРЕДИТИРАНЕ
Одобрено е споразумение с Българската банка за развитие
По въпросите, свързани с финансирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия започна консултации за създаване на единен пазар на капитали в ЕС
Целта е да се премахнат пречките пред трансграничните инвестиции в ЕС и пред достъпа на предприятията до финансови средства от капиталовите пазари Още
Споделете вашия опит относно правилата на ЕС за опакованите стоки
Консултации за три основни законодателни акта - за стандартизираното пълнене на бутилки, за продуктите в готови опаковки и за размерите на опаковките Още