Брой 2 (762), 06-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Проучване на БТПП: Всеки трети работодател ще назначава нови служители през 2015 г.

Всеки трети работодател в България ще назначава нови служители, а един на десет възнамерява да съкращава работници през 2015 година. Това сочат резултатите от проучване на БТПП.

Очаквания на бизнеса за заетостта

 

64% от участвалите в проучването смятат, че ще запазят броя на служителите си. Окуражаващите признаци за заетостта обаче са поставени на риск, заради възможностите за натиск върху пазара на труда.

Вероятно е да има повече съкращения от заявените очаквания, защото анкетата е проведена преди последните необосновани решения за ръста на минималната работна заплата и на минималните осигурителни прагове.

За повечето работещи у нас няма да има добри новини за увеличение на заплатата през новата година - близо 60% от анкетираните работодатели не планират увеличение. Около 30% ще вдигнат заплатите само на заслужилите служители, а едва около 6% от предприемачите ще увеличат заплатите на всички.

Два са водещите критерии за промяна в заплатите – на първо място финансовите резултати от дейността на фирмата и на второ място добавената стойност, която създават заетите – т.е. производителността на труда.

За наемането на нови служители пряко значение имат разходите на работодателите за труд, както и квалификацията. С увеличението от 2015 г. на минималната заплата и минималните осигуровки разходите на бизнеса ще нараснат. Анализите показват очакван  негативен ефект  - най-вече от това, че доходите на нискоквалифицираните лица ще се доближат до тези с по-висока квалификация. Това ще окаже натиск върху ръста на нови работни места и на заетостта като цяло.

През последните години се регистрира и изпреварващ ръст на средната работна заплата спрямо производителността на труда. По данни на НСИ производителността на труда през III-то тримесечие на 2014 г. при база от 2010 (2010=100) е нараснала със 7%, при ръст от 26% на средната работна заплата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Всеки трети работодател ще назначава нови служители през 2015 г.
Близо 60% от анкетираните предприемачи не планират увеличение на заплатите Още
Нови членове на Палатата
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 1,6 милиарда евро от фондовете на ЕС за подобряване на транспортните връзки
Този инвестиционен пакет ще допринесе за изграждането на нова инфраструктура и ще стимулира българската икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Японска компания проучва възможностите за бъдещи инвестиции в страната ни
Български фирми могат да изпращат своите предложения и/или конкретни проекти до 15 февруари Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
От 1 януари 2015 г. безплатно информиране от Агенцията по вписванията чрез SMS
SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър и относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Тринадесета конкурсна сесия на съвместната програма „Евростарс“
Краен срок за кандидатстване: 5 март 2015 г. Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Изискване за попълване на данни за всички регистрирани съоръжения с повишена опасност
Отнася се за лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още