Брой 2 (762), 06-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ

Японска компания проучва възможностите за бъдещи инвестиции в страната ни


В БТПП бе получена информация от Министерството на икономиката за проявен интерес за бъдещи инвестиционни намерения в България от страна на значим японски потенциален инвеститор.

През месец април 2015 г. се очаква президентът на компанията - потенциален инвеститор, да посети България. В тази връзка от фирмата правят проучване на възможностите за бъдещи инвестиции в страната ни. Интересът на японската компания е в следните сфери:

  • Производство на здравословни храни и хранителни добавки
  • Производство на детски храни
  • Производство на сладкарски изделия
  • Производство на шоколад и шоколадови изделия
  • Производство на фармацевтични и козметични продукти

Българските фирми, които проявяват интерес за сътрудничество, могат да изпращат своите предложения и/или конкретни проекти на e-mail: m.markova@bcci.bg в срок до 20 февруари 2015 г./петък/.

За допълнителни въпроси: Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации” , БТПП, тел.: 02/ 8117 494, 8117 489.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Всеки трети работодател ще назначава нови служители през 2015 г.
Близо 60% от анкетираните предприемачи не планират увеличение на заплатите Още
Нови членове на Палатата
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 1,6 милиарда евро от фондовете на ЕС за подобряване на транспортните връзки
Този инвестиционен пакет ще допринесе за изграждането на нова инфраструктура и ще стимулира българската икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Японска компания проучва възможностите за бъдещи инвестиции в страната ни
Български фирми могат да изпращат своите предложения и/или конкретни проекти до 15 февруари Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
От 1 януари 2015 г. безплатно информиране от Агенцията по вписванията чрез SMS
SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър и относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Тринадесета конкурсна сесия на съвместната програма „Евростарс“
Краен срок за кандидатстване: 5 март 2015 г. Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Изискване за попълване на данни за всички регистрирани съоръжения с повишена опасност
Отнася се за лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още