Брой 2 (762), 06-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

От 1 януари 2015 г. безплатно информиране от Агенцията по вписванията чрез SMS


Агенция по вписванията сключи договор за предоставяне на безплатна услуга по информиране на абонати чрез SMS, с който е осигурено цялостното техническо обезпечаване и поддръжка на модифицираната система.

Напомняме на потребителите на Агенция по вписванията, че от 1 януари 2015 г. услугите „SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър“ и „SMS оповестяване относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър)” ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите ползването на тези услуги потребители на Търговския и Имотния регистри.

За Търговския регистър заявления за безплатно SMS известяване могат да подават само лицата, които имат право да управляват и представляват търговеца, съответно клона на чуждестранния търговец.

За Имотния регистър услугата е само за лицата, собственици на имоти на територията на Република България.

Също от 1 януари 2015 г. ще бъдат полагани холограмни стикери, безплатни за бизнеса и гражданите, върху следните документи, издавани от Агенция по вписванията:

1. Удостоверения за вписани обстоятелства, издавани от Търговския регистър:

  • Удостоверения за актуално състояние;
  • Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел ликвидация;
  • Удостоверения за вписани обстоятелства относно раздел несъстоятелност;
  • Всички други документи, които удостоверяват обстоятелства и съдържат мокър печат.

2. Удостоверения и документи, издавани от Имотния регистър:

  •  Заверени преписи на актове;
  • Удостоверения за вещни тежести;
  • Удостоверения по чл.46 от Правилника за вписванията.

3. Удостоверения от регистър БУЛСТАТ: Удостоверения за вписани обстоятелства.

4. Удостоверения от РИОС: Удостоверение за наличие на режим на имуществени отношения на съпрузите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Всеки трети работодател ще назначава нови служители през 2015 г.
Близо 60% от анкетираните предприемачи не планират увеличение на заплатите Още
Нови членове на Палатата
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 1,6 милиарда евро от фондовете на ЕС за подобряване на транспортните връзки
Този инвестиционен пакет ще допринесе за изграждането на нова инфраструктура и ще стимулира българската икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Японска компания проучва възможностите за бъдещи инвестиции в страната ни
Български фирми могат да изпращат своите предложения и/или конкретни проекти до 15 февруари Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
От 1 януари 2015 г. безплатно информиране от Агенцията по вписванията чрез SMS
SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър и относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Тринадесета конкурсна сесия на съвместната програма „Евростарс“
Краен срок за кандидатстване: 5 март 2015 г. Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Изискване за попълване на данни за всички регистрирани съоръжения с повишена опасност
Отнася се за лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още