Брой 2 (762), 06-01-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Изискване за попълване на данни за всички регистрирани съоръжения с повишена опасност


Във връзка с изготвянето на актуален единен електронен регистър на съоръженията с повишена опасност в Република България, Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) уведомява всички лицензирани лица в срок до 10-то число на всеки месец да изпращат, попълнени във формуляра 7.license-obrazec.xlsx, данните на всички регистрирани от тях съоръжения с повишена опасност, на които през предходния месец са извършили технически прегледи, съгласно чл. 42 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

Това се отнася за лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност.

НОВИНИ ОТ БТПП
Проучване на БТПП: Всеки трети работодател ще назначава нови служители през 2015 г.
Близо 60% от анкетираните предприемачи не планират увеличение на заплатите Още
Нови членове на Палатата
БЪЛГАРИЯ И ЕС
България ще получи 1,6 милиарда евро от фондовете на ЕС за подобряване на транспортните връзки
Този инвестиционен пакет ще допринесе за изграждането на нова инфраструктура и ще стимулира българската икономика Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Японска компания проучва възможностите за бъдещи инвестиции в страната ни
Български фирми могат да изпращат своите предложения и/или конкретни проекти до 15 февруари Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
От 1 януари 2015 г. безплатно информиране от Агенцията по вписванията чрез SMS
SMS оповестяване за настъпила входяща регистрация за търговец в Търговския регистър и относно услуги, предоставяни от службите по вписванията (Имотен регистър) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Тринадесета конкурсна сесия на съвместната програма „Евростарс“
Краен срок за кандидатстване: 5 март 2015 г. Още
СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ
Изискване за попълване на данни за всички регистрирани съоръжения с повишена опасност
Отнася се за лицата и структурно обособените части на предприятия и организации, получили лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност Още