Брой 99 (356), 23-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Пазарът на труда в България – последици и перспективи


В София се проведе конференция на тема „Пазар на труда в България и страните от Централна и Югоизточна Европа – последици и перспективи“, организирана от Институт за икономическа политика, с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“.

В дискусиите участваха представители на Института за икономическа политика, Агенцията по заетостта, Фондация „Ханс Зайдел“ и КНСБ. 

БТПП с голямо внимание следи темата. Председателят на БТПП Цветан Симеонов взе отношение по въпроса за актуалното състояния на пазара на труда в България. Той анализира връзката между вложените инвестиции и динамиката на заетостта, наличието на значителни дисбаланси в заплащането по области и сектори в страната, както и предложенията на БТПП за повишаване на заетостта.

Цветан Симеонов подчерта, че не само чуждестранните инвестиции са важни за заетостта, но и инвестициите на българските фирми. Изравняването им създава една добра конкурентна среда.

В изказването си председателят на БТПП обърна внимание върху съществените различия между областите в страната. Тези, които са с над средната работна заплата в България - София (столица), Враца, Стара Загора, София - произвеждат половината (49,4%) от БВП за страната. В секторно отношение след ИТ сектора, най-добре платени (със заплати повече от 2 пъти над средната за страната) са заетите в браншове, в които преобладават естествените и изкуствени монополи – именно към тях има отрицателни обществени нагласи.

Председателят на БТПП акцентира и върху производителността на труда и изпреварващия ръст на заплатите спрямо производителността на труда. 

По повод мерките за заетост, които са субсидирани от държавата, председателят на БТПП констатира, че най-успешната програма е по проект „Ново начало – от образование към заетост“. При нея търсенето изпреварва предлагането и трябва да се помисли и за развитието й в следващия период.

На първа позиция от предложенията на БТПП в подкрепа на заетостта е възстановяването на тристранния диалог. Палатата счита, че в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности в публичния сектор трябва да се отстрани допълнението - задължението на лица от частния сектор да публикуват своите имущества. Всяка една от партиите, които влязоха в Парламента, е дала предварително своето съгласие за премахването му. Всички парламентарно представени политически партии вчера, 22 май, получиха предложенията на БТПП за връщане на закона в Европейските му измерения. Тези предложения са подкрепени и от другите работодателски организации.

Предложенията на БТПП в подкрепа на заетостта - ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Пазарът на труда в България – последици и перспективи
БТПП подготви предложения в подкрепа на заетостта Още
В Брюксел се провежда 490-та сесия на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в сесията Още
БТПП представи проект „ADB Multiplatform“ на партньорска среща в Констанца, Румъния
Покана за участие в Българо-китайски бизнес форум
3 юни, хотел „Хилтън”, София от 9.30 ч Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци стартира нов проект
Целта е подпомагане на предприятията, замразяващи плодове и зеленчуци, при прилагането на иновативни технологии Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Номинациите за Европейски изобретател на годината 2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката
Чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират 100 млрд. евро нови частни инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса в сферата на туризма по проект Chivas 12 Стола