Брой 99 (356), 23-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В Брюксел се провежда 490-та сесия на Европейския икономически и социален комитет


Зам.-председателят на БТПП Георги Стоев участва в 490-та пленарна сесия на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК ), която се провежда в Брюксел. Той се включи в дебата относно европейската гражданска инициатива „Една единна тарифа“.

В тематичния дебат, посветен на младежта и заетостта, бяха засегнати въпроси, отнасящи се до междуинституционалните отношения и администрацията. Алберто Алеманo, професор във Висша търговска академия – Париж,  сподели личен опит по обучението на нови кадри. В дебата участваха председателят на Конфедерацията на австрийските синдикати Ерих Фоглар, председателят на Австрийската камара на труда Рудолф Каске, председателят на Австрийската стопанска камара д-р Кристоф Лайтл.

Сред темите, предложени от ЕК за обсъждане в ЕИСК, са въпросът за нов европейски подход към фалита и несъстоятелността на предприятията u предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1346/2000 на Съвета, относно производството по несъстоятелност.

Защитата на предприятията от заблуждаващи търговски практики и осигуряване на ефективно правоприлагане, както и прегледът на Директива 2006/114/ЕО, относно заблуждаващата и сравнителната реклама, са друг тематичен кръг на обсъжданията.

Състоянието на Митническия съюз; актуални въпроси на Европейско дружествено право и корпоративно управление, като модерна правна рамка за по-ангажирани акционери и по-устойчиви предприятия; темата за чистата енергия за транспорта, вкл. Европейска стратегия за алтернативните горива u Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за разгръщане на инфраструктура за алтернативни горива, също станаха предмет на разискванията.

На вниманието на участниците в сесията е предложен и План за действие за електронно здравеопазване за периода 2012 - 2020 година, също u Програма в областта на цифровите технологии за Европа като двигател на европейския икономически и социален растеж и сближаването.

В програмата на пленарната сесия на ЕИСК за днес са включени за обсъждане и предложените Директиви относно безопасността на хранителните продукти и сътрудничество в областта на данъците върху финансовите сделки.

На 24 май зам.-председателят на БТПП Георги Стоев ще участва в 113-та пленарна сесия на ЕВРОПАЛАТИ.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пазарът на труда в България – последици и перспективи
БТПП подготви предложения в подкрепа на заетостта Още
В Брюксел се провежда 490-та сесия на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в сесията Още
БТПП представи проект „ADB Multiplatform“ на партньорска среща в Констанца, Румъния
Покана за участие в Българо-китайски бизнес форум
3 юни, хотел „Хилтън”, София от 9.30 ч Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци стартира нов проект
Целта е подпомагане на предприятията, замразяващи плодове и зеленчуци, при прилагането на иновативни технологии Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Номинациите за Европейски изобретател на годината 2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката
Чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират 100 млрд. евро нови частни инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса в сферата на туризма по проект Chivas 12 Стола