Брой 99 (356), 23-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представи проект „ADB Multiplatform“ на партньорска среща в Констанца, Румъния


В периода 21-23 май в гр. Констанца, Румъния се състоя среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество “Югоизточна Европа”. Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата ж.п. мрежа и речна система в Югоизточна Европа. Конкретните цели на проекта са свързани с оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез използване на центровете за мултимодален транспорт и въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.

В рамките на срещата бе изнесена презентация на изпълнените до момента дейности от страна на БТПП. Бе представен и одобрен разработен въпросник за проучване на използваните от фирмите IT средства за управление на интермодалния транспорт. Крайната цел е предлагане на фирмите на комплексни транспортни решения при възможно най-добри икономически условия.

Основните дейности, които БТПП изпълнява в рамките на проекта, са свързани с:

  • проучване на митническите процедури в България и анализ на основните проблеми, с които представителите на бизнеса се сблъскват при транспортиране на стоки;
  • проучване на речната информационна система в България и описание на съществуващите РИС услуги, както и извеждане на препоръки с цел подобряването им;
  • хармонизиране на съществуващите практики при превоз на стоки на територията на Югоизточна Европа чрез използване на мултимодални транспортни решения;
  • изготвяне на план за действие - изводи и препоръки за използване на средствата за проследяване на мултимодалните транспорти от мултимодални центрове.

В заключителния етап на проекта е предвидено създаване на центрове за мултимодален транспорт в редица страни, сред които и България. Подобен тип център ще обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.

За повече информация:
Дирекция „Европейска интеграция и Европейски проекти“, БТПП
Наталия Дичева, ръководител проект
Тел: 02 8117 416

bcci_projects@bcci.bg
http://www.adbmultiplatform.eu

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пазарът на труда в България – последици и перспективи
БТПП подготви предложения в подкрепа на заетостта Още
В Брюксел се провежда 490-та сесия на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в сесията Още
БТПП представи проект „ADB Multiplatform“ на партньорска среща в Констанца, Румъния
Покана за участие в Българо-китайски бизнес форум
3 юни, хотел „Хилтън”, София от 9.30 ч Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци стартира нов проект
Целта е подпомагане на предприятията, замразяващи плодове и зеленчуци, при прилагането на иновативни технологии Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Номинациите за Европейски изобретател на годината 2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката
Чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират 100 млрд. евро нови частни инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса в сферата на туризма по проект Chivas 12 Стола