Брой 99 (356), 23-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката


Европейската комисия днес стартира кампания за координирани публични инвестиции в микро- и наноелектрониката (напр. полупроводниковите елементи и компютърните интегрални схеми), като целта е да се разшири базата на авангардните производства в Европа.

Секторът на електрониката в Европа е в основата на нейната промишлена конкурентоспособност в широк смисъл, тъй като той се явява главна базова технология за всички останали сектори — от енергетиката до автомобилостроенето и здравеопазването. Развитието на сектора на електрониката е от особена важност за икономическия растеж и разкриването на работни места.

Основните елементи на секторната стратегия включват:

  1. по-големи и по-добре координирани инвестиции в научноизследователска и развойна дейност и иновации — максимално оползотворяване на инвестициите на ЕС и на държавите членки чрез засилено трансгранично сътрудничество (очаква се 70 % от публичните инвестиции да дойдат от държавите членки и 30 % — от ЕС),
  2. укрепване на трите европейски клъстера, които са на световно равнище в областта на електрониката: Дрезден (Германия), Айндховен (Нидерландия)/ Льовен (Белгия) и Гренобъл (Франция). Те следва да осъществяват връзки с други водещи европейски клъстери, като тези в Кеймбридж (Великобритания), Каринтия (Австрия), Дъблин (Ирландия) и Милано (Италия),
  3. стратегията ще се съсредоточи върху три взаимнодопълващи се направления: поевтиняване на интегралните схеми (преминаване към използване на силициеви пластини с размер 450 mm като суровина за производството им), повишаване на тяхната производителност чрез миниатюризация (т.нар. направление „Още Мур“), диверсификация на функциите им (т.нар. направление „Повече от Мур“),
  4. мобилизиране за общите цели в областта на научните изследвания и иновациите на 10 милиарда евро от частни, регионални, национални и съюзни източници, включително 5 милиарда евро чрез съвместно публично-частно партньорство. Това партньорство, което ще действа за срок от седем години, е предназначено да обхване цялата верига на стойността и иновациите в сектора на електрониката, включително финансирането на широкомащабни проекти за иновации, в рамките на програмата на ЕС за научни изследвания „Хоризонт 2020“.

Успешното изпълнение на стратегията ще осигури:

  1. увеличено предлагане на микро- и наноелектронни елементи за основните промишлени сектори в Европа,
  2. разширена верига за доставки и разгърната екосистема, създаващи нови възможности за малките и средните предприятия,
  3. по-големи инвестиции в авангардни производства,
  4. стимулиране на иновациите по цялата верига за доставки, за да се повиши промишлената конкурентоспособност на Европа.

Амбициите на Комисията са подкрепени от представителите на научноизследователската общност и на сектора на електрониката, които в края на 2012 г. набелязаха по какъв начин през периода 2013 — 2020 г. могат да бъдат мобилизирани инвестиции с общ размер 100 милиарда евро.

Полезни връзки:

MEMO/13/451 Новата стратегия в сектора на електрониката: какво означава тя за икономиката?

Съобщение „Европейска стратегия за микро- и наноелектронните компоненти и системи“

Електрониката в Програмата в областта на цифровите технологии за Европа

Главни базови технологии

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Пазарът на труда в България – последици и перспективи
БТПП подготви предложения в подкрепа на заетостта Още
В Брюксел се провежда 490-та сесия на Европейския икономически и социален комитет
Зам.-председателят на БТПП участва в сесията Още
БТПП представи проект „ADB Multiplatform“ на партньорска среща в Констанца, Румъния
Покана за участие в Българо-китайски бизнес форум
3 юни, хотел „Хилтън”, София от 9.30 ч Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес сътрудничество от EEN
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Съюзът на преработвателите на плодове и зеленчуци стартира нов проект
Целта е подпомагане на предприятията, замразяващи плодове и зеленчуци, при прилагането на иновативни технологии Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Номинациите за Европейски изобретател на годината 2013
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага нова европейска стратегия в сектора на електрониката
Чрез по-целенасочена подкрепа се предвижда да се мобилизират 100 млрд. евро нови частни инвестиции Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Кръгла маса в сферата на туризма по проект Chivas 12 Стола